27/7/22

Η Τουρκία δεν έχει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα στα ελληνικά Ιστορικά και θρησκευτικά . Ο Μωάμεθ κατέλαβε την Βασιλεύουσα και διαδέχτηκε τον Αυτοκράτορα. Δεν κατέχτησε όμως ούτε την Ιστορία μας ούτε και τον χριστιανισμό. Η Αγία Σοφία και η Μονής της Χώρας δεν είναι ιδιοκτησίες της Τουρκικής Δημοκρατίας . Η Αγία Σοφία και η Μονής της Χώρας εξακολουθούν να ανήκουν στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και στο Ελληνικό Έθνος.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σχολιάζοντας τη δήλωση της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Αγία Σοφία και την Μονή της Χωρας εκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το τζαμί της Αγίας Σοφίας και το τζαμί της Μονής της Χώρας, τα οποία συγκαταλέγονται στις «Ιστορικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης», όπως και στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, μετατράπηκαν σε τζαμιά με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η Αγία Σοφία και η Μονή της Χώρας αποτελούν ιδιοκτησία της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Ο σκοπός και ο τρόπος της χρήσης των τζαμιών της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας έχουν σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Το τζαμί της Αγίας Σοφίας, το οποίο ανοίξαμε για προσευχή πριν από ένα χρόνο, αποτελεί παράδοση ενός δικαιώματος και άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματος της χώρας μας. Η Τουρκία απορρίπτει τις σχετικές παραγράφους άρθρα της απόφασης της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για τους ιστορικούς χώρους της Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι γραμμένη με προκατάληψη, μεροληψία και με πολιτική σκοπιμότητα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ . Ο πράκτωρ Τζων , έδωσε στις 21 Σεπτεμβρίου 1965 την δεδηλωμένη στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη-Cia-MI6

 Ο Τζων Γκλαβάνης, ο γιος του Φιλελεύθερου Αλευροβιομήχανου Κωνσταντίνου Γκλαβάνη από το Βόλο ήταν παντελώς αμέτοχος στις ελληνικές πολιτικέ...