11/5/24

Το Κίνημα 21 έχει δηλώσει ότι θεωρεί τους Ρότσιλντ εχθρούς του Ελληνικού Έθνους και του Ελληνικού Λαού και απαιτεί την εκδίωξη του από την Ελλάδα και την δήμευση κάθε ιδιοκτησίας που έχουν στον τόπο μας. Κανείς άλλος με οποιαδήποτε μεταμφίεση και να πολιτεύεται δεν έχει τέτοιας θέση. Ούτε η ΚΚΕ λτδ, ούτε οι «μπατριώτες», ούτε οι «εργολάβοι», ούτε οι Εθνικισταί», ούτε οι «Φαρισαίοι», (Νατσιός και Cia). ΚΑΝΕΝΑΣ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...και ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ