20/11/12

67 τρις δολλάρια τα αεριτζίδικα κεφάλαια

O όγκος των αεριτζίδικων κεφαλαίων που επενδύονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα αναζητώντας «υπεραξίες» έφθασε το 2011 τα 67 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ σε τιμές PPP ήταν 79,39 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σχεδόν όλη η παγκόσμια παραγωγή.
Η εκτίμηση προέρχεται από το Συμβουλίο Χρηματιστικής Σταθερότητας, που δημιουργήθηκε το 2009 από την Ομάδα των G20 για να αποτιμηθούν οι παγκόσμιοι χρηματιστικοί κίνδυνοι.
Στον κλάδο της «μαύρης» τραπεζικής οικονομίας καταχωρούνται όλα τα χρηματιστικά σχήματα, τα οποία αναπτύσσουν πιστωτική και επενδυτική δραστηριότητα χωρίς άδεια τραπεζικής λειτουργίας και γι’ αυτό δεν υφίστανται τις επιθεωρήσεις του τραπεζικού κλάδου.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα hedge funds, σημαντικό μέρος της δραστηριότητας των «επενδυτικών ταμείων» , καθως και φυσικά πρόσωπα, που ασχολούνται με συναλλαγές

Δεν υπάρχουν σχόλια: