30/11/12

Επιστολή Σεραφείμ προς Σαμαρά

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «Ανακηρύξτε ΑΟΖ , πατάξτε την λαθρομετανάστευση, και δώστε το Νεώριο στους Ρώσσους»
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό με την οποία τον συγχαίρει για την ψήφο υπέρ τοων Παλεστηνίων στον ΟΗΕ και για την συμφωνία μεταξύ της ΤΡΕΝΟΣΕ, της COSCO και της HEWLETT-PACKARD, ζητά την πάταξη της λαθρομετανάστευσης, και την ανακήρυξη τάχιστα της ελληνικής ΑΟΖ. Ακολουθεί το απόσπασμα της επιστολής.

«Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε ….Εις μίαν εποχήν τραγικής υφέσεως η ποθουμένη ανάπτυξις δεν θα πρέπει να αποτελή απλήν ευχήν αλλά ουσιώδη πολιτικήν πράξιν διά της οποίας θα υπερβαθή η απληστία και η κερδοσκοπία των γνωστών lobbys καθώς και η παθογένεια, ο μανδαρινισμός και η γραφειοκρατία των ημετέρων.
Εν ταυτώ δραττόμεθα της ευκαιρίας όπως υπομνήσωμεν Υμίν την απαίτησιν σύμπαντος του Ελληνικού λαού διά την ανακήρυξιν ΑΟΖ και την εντατικοποίησιν των μέτρων κατά της λαθρομεταναστεύσεως, αι οποίαι θα εγγράψουν το Υμέτερον όνομα χρυσοίς γράμμασιν εις τας συνειδήσεις των πανελλήνων. Ωσαύτως εξαίρετος ευκαιρία και δυνατότης υφίσταται με την ευφυεστάτην Υμετέραν προσέγγισιν της μεγάλης Ρωσσικής Ομοσπονδίας διά της εκμισθώσεως του Νεωρίου της Σύρου που θα αποφέρη τεράστια κέρδη εις την Ελληνικήν οικονομίαν, θα θωρακίση την άμυναν της πατρίδος και θα εκμηδενίση το casus belli της γείτονος χώρας ως και την αδηφάγον όρεξιν ισχυρών παραγόντων και συμμάχων της διά την διεκδίκησιν έως του 25ου μεσημβρινού.
Παρέλκει να υπομνήσωμεν Υμίν ότι η περιώνυμος ενδιάμεσος συμφωνία μετά του κρατιδίου της FYROM έχει ουσιωδώς καταγγελθή υπ’ αυτού διά της πολυειδούς και αυταποδείκτου παραβιάσεώς της και επομένως παρίσταται αλυσιτελώς και δείται της αναλόγου εκ μέρους της χώρας ημών αντιμετωπίσεως.
Εν κατακλείδι επιθυμούμεν να συγχαρώμεν και αύθις την Υμετέραν Εξοχότητα διά την νουνεχεστάτην θετικήν ψήφον της χώρας υπέρ της αναβαθμίσεως της κρατικής οντότητος εις τον ΟΗΕ της μαρτυρικής Παλαιστίνης της οποίας ο λαός από χρόνων χειμάζεται εκ της ρατσιστικής βίας της σιωνιστικής εκτροπής που καταδολιεύει και τα αληθή συμφέροντα του Εβραικού λαού.
Τέλος παρακαλούμεν την Υμετέραν Εξοχότητα όπως τιμήση διά της εξαιρέτου Αυτής παρουσίας το «μέγα της θαλάσσης κράτος» των Ελλήνων που αγιάζεται κατ’ έτος εις την καρδίαν της ναυτοσύνης την ναύλοχον πόλιν του Πειραιώς διά της μεγαλειώδους εορτής των Θεοφανείων και της καταδύσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, εις τας οποίας εκλήθη και θα προστή η Α.Θ. Μακαριότης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος ο Β΄.
Μετά διαπύρων ευχών και ιδιαιτέρας τιμής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ +
ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ"

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Παπάς πατριώτης, αντάξιος του Χριστόδουλου.
Εύγε και να προσέχει. Ο Ελληνισμός
τον χρειάζεται.
Γ.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Ποιός άλλος ρε παιδιά έχει μιλήσει να δώσουμε το Νεώριο της Σύρου στους Ρώσσους; ΟΕΟ!!!!!!!!!!!!!!!
Μ-Ο-Υ-Γ-Κ-Α, εεεεεε