14/11/12

ΟΙ ΠΕΣΣΟΙ

( επίκαιρο δια την δήθεν αντιπαλότητα ΔΝΤ και ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ )

Δυστυχώς δεν γίνονται πιόνια μόνον άτομα ή μεγάλες επιχειρήσεις ή οικογένειες, αλλά και κρατικές οντότητες. Ένα αόρατο « χέρι» κατευθύνει τους πεσσούς για να εξυπηρετήσει το όραμα του, το διαχρονικό και απώτερο δηλαδή να αποκτήσει το «χέρι» αυτό, την παγκόσμια διακυβέρνηση. Λέμε π.χ. αυτή την ενέργεια την κάνουν οι Γάλλοι, αμ δε ! δεν είναι οι Γάλλοι, όπισθεν των Γάλλων ευρίσκεται το αόρατο
«χέρι», το ίδιο συμβαίνει και με όλα σχεδόν τα κράτη π.χ. Αγγλία, Γερμανία, Ρωσσία, Αμερική κ.τ.λ.
Μα πώς αυτό το «χέρι» μπορεί και κατευθύνει ολόκληρες κρατικές οντότητες;
Αυτό γίνεται κατορθωτό, και τώρα φαίνονται εναργώς τα αποτελέσματα της σατανικής δράσης του «χεριού», μέσα από το βάθος του χρόνου.
«Αυτοί» έχουν φροντίσει να δημιουργήσουν ποικιλώνυμες «λέσχες» πού καταλλήλως προπαρασκευάζουν αυτούς πού πρόκειται να προωθήσουν στις διακυβερνήσεις των χωρών ως εκούσια ή ακούσια όργανά τους. Βεβαίως η προώθηση αυτή γίνεται με το χρήμα πού διαθέτει το « χέρι», μέσω των ιδιωτικών τραπεζών πού ελέγχουν και όχι μόνον. Το χρήμα αυτό όμως είναι των Λαών, πού οι Λαοί το καταθέτουν στο ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, χρηματιστήριο κ.τ.λ.
Επομένως χρησιμοποιούν, κατά σατανικό τρόπο, τον πλούτο πού παράγει η εργατική δύναμη. Εδώ ευρίσκει την πλήρη επαλήθευσή του ένα σοφό Ιταλικό απόφθεγμα : « το ξύλο τροφοδοτεί την φωτιά πού το καταναλώνει – κατακαίει».
Επομένως όταν λέμε για κάποιο κράτος, ότι δημιουργεί καταστάσεις όπως π.χ. η Αμερική, την παγκοσμιοποίηση, δεν είναι ο Αμερικανικός Λαός, αλλά «ΑΥΤΟΙ». Δηλαδή οι «εκείνοι των εκείνων» κατά επιτυχή έκφραση ,προ ετών, αποβιώσαντος συνομιλητή μου.
Επιμύθιο : Κράτη πεσσοί , δηλαδή πιόνια, των εναγών, διά να τυραννούν και κλέβουν τους Λαούς πού τους θεωρούν κτήνη (γκογίμ ), όπως είναι οι αξιακές αρχές του πολιτισμού τους.

Χρίστος Α Αθανασόπουλος
www.christathan.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: