23/11/17

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΡΥΣΕΙΣ

Καθημερινώς δημοσιεύονται ρύσεις τών «προφητιστών» λεγομένων μοναχών ή καλογήρων από διαφόρους επιτήδιους. Ενώ λοιπόν κατά τούς Ιερωμένους τής Εν Χριστώ Πολιτεία, «Πάς μετά Χριστόν προφήτης γάϊδαρος», εμφανίζονται από τήν εποχήν τού Nostradamus σωρεία προ-φημί εγκεφάλων. Εν τώ μεταξύ οι πλέον σπουδαίοι καί κατηγορηματικοί αντίπαλοι τής προφητικότητος εδώ καί 1360 έτη θεωρούνται οι οπαδοί τού Μωχαμάντ. «Είς ο θεός ο Άλλ-άχ καί Είς ο Προφήτης αυτού ο Μωχαμάντ».
Βεβαίως η προβλεπτική ικανότης, η πρόβλεψις είτε η πρό-φημι ρύσις είναι ένα ιδιαίτερον κεφάλαιον καί τοποθετήσεις κατά καί υπέρ άλλου είναι άλλη συζήτησις. Ο λόγος ο οποίος αναφέρω τάς λεγομένας «προφητείας» τών άνωθεν νεοπροφητιστών, είναι η ΜΑΝΙΑ όλων αυτών νά προφητεύουν τά δεινά καί τά κακά τά οποία ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ εις τήν υφήλιον, ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΝ.
Γράφει λοιπόν ο εν λόγω παρουσιαστής, αντιγράφων «τό προφητικό και αρκετά επίκαιρο άρθρο του αειμνήστου Γέροντος Θεόκλητου Διονυσιάτου που δημοσιεύτηκε στον Ορθόδοξο Τύπο στις 23 Νοεμβρίου 2001 και που αναφέρεται στην εισβολή των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα». Ότι “Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεταξύ άλλων, λέγει, ότι «οι Μοναχοί είναι οι κήρυκες της ερχομένης Βασιλείας, οι προφήται της Καινής Διαθήκης». Οπότε ισχύει καί τό ρηθέν πού είπεν ότι "ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ"! Ο θεός Γιαχβέ γράφει «αγάπη εστί», αλλά όμως «Εάν μή μετανοήτε, πάντες ωσαύτως απολείσθε» (Λουκ. ιγύ 3). Το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα”. Εννοώ ότι κάτι εγνώριζεν ο καλόγηρος, διότι οι ΑΘΕΑΤΟΙ, οι ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ αλά ΣΙΩΝ, σχεδιάζουν, προγραμματίζουν καί εφαρμόζουν. Λόγου χάριν τήν συνεχιζομένη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Τώρα από πού τό έμαθε ο μοναχός είναι άλλον θέμα.
Ο Γεώργιος Γκιόλβας τό 1990 υπεστήριζεν ότι έχομεν μείνει 3-4% Έλληνες εν Ελλάδι. Ίσως νά εννοούσε ότι έχει επέλθει μεγάλη «αλλοτρίωσις» τών λόγω τής κόκα-κόλας ή τής «ψευτιάς» καί τών καταλήψεων που μαστίζουν τήν Παιδείαν.
Τέλος άς μήν ομιλούμεν περί Σουηδίας καί κρατικής περιθάλψεως ή κράτους προνοίας. Αυτά ανήκουν εις τό Παρελθόν. Άν έχεις πονόδοντο πρέπει νά περιμένεις ΕΝΑ ΕΤΟΣ νά σέ δεί οδοντίατρος τού Κοινωνικού κράτους. «Η Ουψάλα, λέει αυτή πού κλείνει ώρα, έχει υποδεχθεί πάρα πολλούς πρόσφυγας». Ξεχάστε λοιπόν τό Κοινωνικόν Κράτος εν Ευρώπη, μία καί έξω, όλοι εσείς οι socialistas. Όλοι εσείς οι εξαπατημένοι από τήν εποχήν τού σαχλού «ΕΑΜικού» έπους.


Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: