30/11/17

ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑ, καλημέρα Σπύρο, Φώς Ελληνικόν εις όλους τούς Έλληνας καί τάς Ελληνίδας. Ήλιος καί εις τούς 8◦C ο Ανδρέας Κέλσιος κατά τήν ονομαστικήν του εορτήν.
Εορτάζει σήμερον λοιπόν ο υιός Ανδρέας, όπως καί έκαστος Ανήρ - Άνθρωπος.
Αλλά τό βλέμμα μας είναι στραμμένον εις τήν πόλιν τών Αθηνών. Ερωτώ, ΠΟΣΟΙ σημερινοί κάτοικοι τών Αθηνών κατάγονται από κάποιον γένος τών αρχαίων φυλών τής Αττικής; ΠΟΣΟΙ δέ καί εκ τών κυβερνητών ή εκείνων πού διοικούν; Απάντησιν ΔΕΝ ΔΙΔΩ.
Απάντησιν ζητώ. Βλέπω όμως τήν συνεχιζομένη καταστροφή τού Λεκανοπεδίου τής Αττικής. Διαβάζω επίσης ότι κάποια Τώνια Μαροπούλου καί ένα επιτελείο τού Εθνικού Μετσοβίου αναλώνεται καί ΑΝΑΛΩΝΕΙ ΚΟΝΔΥΛΙΑ διά κάποιον «μυστήριον Πανάγιον Τάφον». Διατίθενται λοιπόν Επιστημονικόν προσωπικόν καί Κονδύλια από τόν Αθηναίον Πολίτη. Ενίσταμαι! Εί... εάν όλοι αυτοί είχαν συνείδησιν τής σπατάλης καί τής ατόπου απασχολήσεως επιστημονικού δυναμικού. Επιστημονικόν Δυναμικόν τό οποίον χρειάζεται αλλού. Χρειάζεται διά τήν ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ, ΜΕΛΕΤΗΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΝ τών σπουδαιοτάτων μνημείων τής Πόλεως τών Αθηνών.
Εάν, λοιπόν, είχαν συνείδησιν θά επήγαιναν νά πέσουν μέσα εις τόν ...ανύπαρκτον Κηφισσόν! Διότι εννοώ ότι υπάρχει τό Κράτος τού Βατικανού, τά Πατριαρχεία κλπ. Ας ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ εκείνοι κονδύλια καί προσωπικόν. ΟΧΙ οι Αθηναίοι καί οι Έλληνες φορολογούμενοι. Πού ήτο λοιπόν, η ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, τό ΛΥΚΕΙΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Πού οι ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ καί η πανέμορφη φύσις πέριξ τού Κηφισσού, από τήν Κολοκυνθού, τόν Κεραμεικόν έως τόν Ταύρον; Διατί κτίζουν τό σιχαμερόν τζαμί επακριβώς εις μίαν τών περιοχών, εις τόν Βοτανικόν, όπου απελάμβανον Ζωήν οι Αθηναίοι καί γέμιζαν μέ ενέργεια καί έμπνευσιν; Κτίσατε, κτίσατε παλαιοκίναιδοι τής συμφοράς! Κάποτε λοιπόν τελειώνουν καί οι μέρες σας. Οί Μάνδρες άρχισαν νά πλημμυρίζουν.
Τό Αττικόν Λεκανοπέδιον προσχωμένον μέ μπετόν καί άσφαλτον ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΕΙ... Διότι η «Η φύσις κρύπτεσθαι φιλεί» ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ.
Κάποτε θά εκτιναχθεί ως ηφαίστειον, αφού πρώτερον οι κατοικούντες ή θά αφανισθούν ή θά αυτοεξορισθούν. Ουδεμία, τέλος, εκδήλωσις έγινε ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ-ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ τήν 25ην Νοεμβρίου 1973.
Οι Έλληνες ακόμη κοιμούνται.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

2 σχόλια:

PlatonAfHellas είπε...

ΥΓΕΙΑ, ουδέν υπεξαιρεί ο δαίμων τής ορθογραφίας καί τού συντακτικού. Σημ. τών κυβερνώντων αντί κυβερνητών. Τήν ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΙΝ καί τίποτε άλλον.
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος

Μάντζαρης Γεώργιος είπε...

Αγαπητέ κ. Κανελλόπουλε μη προκαλείται τους Χριστιανούς με ατυχείς αναφορές σχετικά με τις έρευνες στον Πανάγιο Τάφο. Όσον αφορά για την καταστροφή όλων των υπολοίπων που αναφέρατε στην επιστολή σας συμφωνώ απολύτως.