23/10/18

Πατριωτισμός είναι ….

Νέο μάθημα «πατριωτισμού» από τον σύντροφο Ζάεφ. Με αφορμή την ημέρα του «Μακεδονικού επαναστατικού αγώνα» ο σύντροφος είπε ότι , «Πατριωτισμός είναι να χτίζεις ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά» Θα μπορούσε να το πει πιο απλά. «Πατριωτισμός είναι να κάνεις ότι σου λένε οι αμερικανοί φίλοι».

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όμως αυτά που κάνει είναι υπέρ της χώρας του, αυτή είναι μεγάλη διαφορά και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν θα δρούσε κατά των συμφερόντων της χώρας του ποτέ.

Εδώ γίνεται το ανάποδο, δρουν συνεχώς κατά της χώρας και του έθνους, όταν υπάρχει κάτι θετικό να κάνουν απλά προσποιούνται ότι δεν το είδαν, ότι δεν ξέρουν ή ότι δεν διεκδικούμε τίποτα.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε σχολιαστή, 07:29:00, συγνώμη ἀλλὰ δὲν ἔχεις καταλάβει τίποτα, ὄχι μόνον ἐσὺ ἀλλὰ καὶ ἐκατομμύρια Ἑλλήνων.

Δὲν τὸ λέω οὔτε γιὰ νὰ σὲ μειώσω ἀλλὰ οὔτε γιὰ να κάνῳ τὸν ἔξυπνο. Ἡ ὑπόθεση μὲ τὸ Σκόπια δὲν εἶναι οὔτε

τωρινὴ ἀλλὰ καὶ οὔτε ξεκίνησε τὸ 1945 μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β ΠΠ. Ἡ ὑπόθεση μὲ τὰ Σκόπια πάει λίγους αἱῶνες πιὸ πίσω,

θὰ μποροῦσε νὰ πῇ κάποιος τὸ 1495, μὲ τὸ Διάταγμα τῆς Ἀλάμπρας, ὅπως γράφει καὶ ὁ Σπῦρος Χατζάρας στὸ βιβλίο του

Τὸ Ἑβραϊκὸ Ζήτημα, ὅταν ἡ βασίλισσα Ἰσαβέλα καὶ ὁ Φερδινᾶρδος ἀναγκᾶσαν τοὺς Ἑβραίους εἴτε νὰ βαπτιστοῦν Καθολικοὶ

εἴτε νὰ τὴν κοπανήσουν ἀπὸ τὴν Ἱσπανία. Μερικοὶ διαλέξαν νὰ βαπτισθοῦν καὶ μερικοὶ ἄλλοι τὴν

κοπάνησαν γιὰ Βόρεια Εὐρώπη εἴτε γιὰ ἄλλες περιοχὲς ὅπως στὴν Μακεδονία, τὴν μἰα καὶ μοναδική,

τὴν Ἑλληνική.

Τὸ ὄνειρο τῶν Σιώνων εἶναι ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ὄχι τῶν Ἑβραίων, γιατὶ ἡ ὑπόθεση μὲ τοὺς Ἑβραίους εἶναι λίγο περίεργη.

Κατ᾽ ἐμὲ δὲν ὑφίσταται τέτοια φυλὴ ἀλλὰ οὔτε καὶ κρᾶτος ποὺ συγκροτεῖται ἀπὸ αὐτοὺς, εἶναι μία καθαρὰ θρησκευτικὴ

ὁμάδα μὲ πίστη στὸν Ἰουδαϊσμό καὶ τὴν τυπολολατρία ποὺ ἔφτιαξαν οἱ ραββίνοι τους μετὰ τὸ πατατρὰκ

τῶν δύο καταστροφῶν τοῦ ναοῦ τους, δηλαδὴ τοῦ Σολομώντα καὶ ἀφοῦ δὲν ἦρθε ὁ Μεσσίας ποὺ

περιμέναν καὶ ἀκόμη περιμένουν νὰ ἔρθῃ. Ἡ ὑπόθεση τῆς λέξης Ἑβραῖος εἶναι ἀσαφὴς γιὰ ἐμένα

καὶ εἶναι καλὰ σχεδιασμἐνη. Τί πιὸ βασικὸ ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία. Δὲν ὑπάρχει πουθενὰ

μά πουθενὰ στοὺς χιλιᾶδες τόμους ποὺ ἔχουν γραφτεῖ ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἕλλληνες φυλὴ

μὲ τὸ ὄνομα Ἑβραῖος. Πουθενά. Τώρα γιὰ τοὺς Σίωνες ἡ καταγωγή τους, καὶ ἐδῶ ἡ ἱστορία εἶναι λίγο

περίεργη. Μπορεῖ καὶ κατὰ πάσα πιθανότητα νὰ εἶναι Χαζάροι, τὸ βιβλίο Τῶν Λεξικὸ τῶν Χαζάρων ποὺ εἶναι

γραμμένο ἀπὸ ἕναν Σέρβο λέει πολλὰ πράγματα μὲ μορφὴ μυθιστορήματος γιὰ εὐνόητους λόγους

ἢ νὰ ἔχουν σχἐση μὲ τὴν ἀρχαία Βαβυλωνία εἴτε μὲ κάτι πιὸ μακρινὸ ποὺ δὲν ἔχω στοιχεῖα καὶ δὲν

θέλω νὰ τὸ ἀναφέρω μιᾶς καὶ μπορεῖ νὰ ἀκουστεῖ τρελό.

Πάντως οἱ Σίωνες δὲν εἶναι Ἑβραῖοι. Καὶ φυσικὰ μισοῦν ἀπίστευτα τοὺς Ρώς ἢ Ρώσους

στὰ μετέπειτα χρόνια. Ὅλα ἔχουν τὴν ἐξήγησἠ τους.

Τώρα γιὰ τὸ παληκάρι ποὺ ἀναφέρεις τὸν Ζάεφ, δὲν εἶναι οὔτε Σκοπιανὸς οὔτε ἐξυπηρετεῖ

κανένα σχέδιο γιὰ τὴν μπανανία τῆς Βαρντάσκ. Ὑπάλληλος τῶν Σιώνων εἶναι καὶ τίποτες ἄλλο.

Τὴν Μακεδονία τὴν θέλουν οἰ Σίωνες γιὰ τὴν πάρτη τους καὶ τὴν θέλουν διακαῶς.

Αὐτὸ εἶναι ποὺ δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν ἑκατομμύρια Ἕλληνες, τοὺς φαίνεται ἀπίστευτο,

μὰ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἡ ὑπόθεση μὲ τὰ Σκόπια δὲν θα προχωρήσῃ, ὄχι γιατὶ εἴμαστε ἔμεῖς

ἕνας λαὸς γιὰ μαγκιὲς ἀλλὰ γιατὶ θὰ συμβοῦν πολλὰ πράγματα στὸ ἐγγὺς μέλλον.

Ἂν καὶ θὰ ἤθελα ἕνα καλὸ πατατρὰκ γιὰ τὴν Ἑλλαδα, πχ. χάσιμο ἕνος νησιοῦ, ναὶ ἀκούγεται

τρελὸ καὶ προδοτικὸ αὐτὸ ἀλλὰ θέλω νὰ πῷ ὅτι αὐτὸ τὸ κρᾶτος δεν κυβερνιέται

ἀπὸ Ἕλληνες, δὲν ἐξυπηρετεῖ Ἕλληνες καὶ οὔτε θὰ κυβερνηθῇ ἔτσι ὅπως πᾶμε.

Ὅλοι εἶναι στὸν κόσμο τους, χρειάζεται ἕνα τρομερὸ σκαμπίλι γιὰ νὰ συνέρθουμε,

ὄχι ὅλοι ἀλλὰ κάποιοι.

Τοὺς ἐξηγεῖς κάποια πράγματα καὶ γεγονόα μήπως καὶ ξυπνἠσουν καὶ οἱ Ἕλληνες

φυσᾶνε ἀδιάφορα ἢ λένε ἔλα τώρα μωρὲ ποὺ θὰ τὰ βάλουμε μὲ τὰ Σκόπια ἢ τὴν Τουρκία.

Ἄκουσον - ἄκουσον τί μοῦ εἶπε ἕνας πιὸ νεαρὸς ἀπὸ ἐμένα ὅταν συναντηθήκαμε γιὰ ἐπαγγελματικοὺς λόγους,

καὶ ἔχει παρακαλῶ καταγωγὴ καὶ σπίτι στὶς Οἰνοῦσσες δηλαδὴ δίπλα στὴν Τουρκία.

Νὰ τὰ βροῦμε μὲ τὴν Τουρκία μωρέ, γιὰ τὸ πετρέλαιο θὰ πᾶνε τὰ παιδιά μας νὰ σκοτωθοῦν

τώρα, γιὰ τέτοιες ὑποθέσεις.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων μικρῶν καὶ μεγάλων, ὅλοι στὴν βόλεψή τους,

γι᾽ αὐτὸ λέω χάσιμο ἐδαφῶν εἶναι ἕνα γερὸ σκαμπίλι γὰ μερικοὺς νὰ ἀρχίζουν νὰ γίνωνται

ἄντρες γιατὶ ἔχουμε γεμίσει μαλθακοὺς καὶ πούστηδες.

Χαιρετίσματα ἀπὸ Ἀκτὴ Ἐλεφαντοστοῦ καὶ συγνώμη γιὰ τὸ μακροσκελές μου σχόλιο.31 Ιουλίου 1801. Άρχισε η λεηλασία του Παρθενώνα που ήταν ιδιοκτησία των Τούρκων και τον πούλησαν στους πολιτισμένους Κλέφτες από το Λονδίνο . Μαζί τους οι Αθηναίικές Κωλο-οικογένειες της Εταιρίας της Ανατολής

Στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα, στις 31 Ιουλίου 1801 ο πρωθιερέας της αγγλικής πρεσβείας της Κωνσταντινούπολης, αιδεσιμότατος Φ. Χάντ, ως απεστ...