18/10/18

ΚΑΘΟΔΟΣ-ΕΠΑΝΟΔΟΣ μέ δάφνες καί ...επενδύσεις!

Φ-Θέρος εις Ουψάλα τών 13◦C. 
Διαβάζω εις τό «ΔΕΛΤΙΟΝ 11». 
Ελληνικόν χωρίον Σαρτανά παρά τήν Μαριούπολιν εις τήν Ανατολικήν Ουκρανίαν. Ελληνικός πληθυσμός χιλιάδων ετών. Αρχέγονος καί νέα Ταυρίς (Κρίμ ή Κριμαία παρά τούς παράξενους καί τούς Μπολσεβίκους). Αφκασία. Διωγμοί καί κατατρεγμοί. Μετατοπίσεις καί εξορία Ελλήνων διδασκάλων καί καθηγητών ως καί 24 000 πρός Ουζμπεκιστάν από τόν «Αρχιδούκα» τού Ερυθρού Στρατού Γιουσούφ Στάλιν εν έτει 1937. 
Κλείσιμο όλων τών Ελληνικών Σχολείων. Δολοφονία ΕΠΤΑ Ελλήνων τό 2014. Ας μήν λησμονούμε. 
Παρατηρώ εν συνεχείᾳ, ότι Πλείστοι εξ ημών, γράφωμεν ως Miguel Cervantes – Μιγκέλ Θερβάντες καί ταυτοχρώνως παριστάνομεν τόν Don Quijote - Δόν Κιχώτη. Τόν γνωστόν Δόν Κιχώτη τού 1605-15. 
Αντί νά ενωθούμε όλοι μαζί ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΕΝΑ ΟΜΟΥΣΙΟΝ, ΑΧΡΑΝΤΟΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ καί νά διεκδικήσωμεν τήν Κυβέρνησιν. 
Νά εκδιώξωμεν τόν συρφετόν όλων τών υποτελών καί αλλόφυλων. Όλων εκείνων οι οποίοι ουδέν διστάζουν νά πράξουν εις βάρος τής Ελλάδος καί τών Ελλήνων τό Γένος. Είναι λυπηρόν, επαναλαμβάνω νά μήν υπάρχει ΕΝ Ελληνικόν κίνημα εις τό Ελληνικόν Γίγνεσθαι ,όπως εις Ουγγαρίαν, Φιλλανδίαν, Σουηδίαν είτε Γαλλίαν. 
Τέλος ενώ οι φούστηδες Άγγλοι συνεχίζουν εις τά προγράμματα τού ΒΒC νά κατασυκοφαντούν γκαγκανίζοντες τούς Έλληνας καί τήν Ελληνικήν Πολιτείαν μαζί μέ κλεπτρόνια τής Υφηλίου, εμείς ως Δαναοί έξωθεν τής Ελλάδος μέ τήν κάθοδον ημών ΑΝΑΖΗΤΩΜΕΝ ΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. 
Κάποτε επιτυγχάνεται, κάποτε γίνεται πραγματικότης η ΚΑΘΟΔΟΣ-ΕΠΑΝΟΔΟΣ μέ δάφνες καί ...επενδύσεις!

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Ουψάλα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: