17/10/18

Ο Κλέψας του Κλέψαντος, στης ακρίβειας τον καιρό. Τα «πατριωτάκια» τσακώθηκαν για τις «λοβιτούρες» με τα «μυστικά κονδύλια».

Ο Κλέψας του Κλέψαντος, στης ακρίβειας τον καιρό. 
Τα «πατριωτάκια» ,τσακώθηκαν για τις «λοβιτούρες» με τα «μυστικά κονδύλια».

Δεν υπάρχουν σχόλια: