Η 24η Ιουνίου στην Ιστορία

972 . Ο ιδρυτής της δυναστείας των Πιάστ Μιέσκο Α' της Πολωνίας, με 4000 άνδρες νίκησε στην μάχη του ποταμού Όντερ που έγινε κοντά στην ...