28/4/22

Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΘΑΝΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧ-ΑΡΙΣΤΩΝ

 

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Αἲθριος 2°C εἰς τὴν Οὐψάλα (Uppsala). Ἑπίσκεψιν ἀπὸ τὸν Ράσμον Παλουντάν ἀναμένεται νὰ ἒχωμεν τὴν πρώτην Μαΐου εἰς τὴν Οὐψάλα. Πρόκειται περί τοῦ ΔανοΣουηδοῦ πολιτικοῦ ὁ ὁποῖος ρητορεύει ὃτι ὁ ἰσλαμισμός εἶναι ἀχρείαστος εἰς ἐμᾶς τοὺς Εὐρωπαίους καὶ ὃτι τὰ βιβλία περὶ ἰσλαμισμοῦ χρησιμεύουν μᾶλλον περισσότερον διὰ θέρμανσιν, ὃπως ἒχομεν ἐμεῖς ὡς προσάναμα τὰς ἐφημερίδας τῶν Ἀθηνῶν, εἰς τὴν ἑστίαν. 
Τώρα νὰ καῖς βιβλία τὰ ὀποῖα τὰ θεωροῦν ἱερά, λαοί ἐκτός Εὐρώπης... Πρέπει πρῶτον, νὰ εὓρης χρήματα νὰ τὰ ἀγοράσῃς καὶ νὰ τὰ προμηθευτῆς. Ὓστερον πρέπει νἀ γνωρίζῃς τὴν γλώσσαν ποὺ εἶναι γραμμένα κλπ. 
Ἀναφέρω τὸ θέμα διότι οἱ θερμόαιμοι ἀντίφα, οἱ ἰσλαμισταί καὶ κάποιοι ἂλλοι εὑρίσκουν τὴν εὐκαιρίαν νὰ βανδαλίσουν, νὰ καταστρέψουν τὴν περιουσίαν ἡμῶν εἲτε νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῶν ἀστυνομικῶν. Νὰ μᾶς φοβίσουν.
 Νὰ δείξουν ὃτι αὐτοί ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν ἐν Εύρώπῃ. Νὰ ἐπιδείξουν ὃτι ἡ Δημοκρατία, ἡ Ἐλευθερία Ἐκφράσεως τοῦ Λόγου ἀποφασίζεται ἀπὸ τὸν ὑπόκοσμον, ἀπὸ τὸν χρηματοδότην τῶν ἀντίφα, Τζό Σόρος, τὰς Σκοτεινάς Δυνάμεις Ὑπερφίαλων Ἐπενδυτῶν καὶ τοὺς communistas τῆς Νέας Ὑόρκης. 
 Ἐνῶ ὁ Ζελένσκι αἰτιάζεται ΕΠΤΑ (7) δισεκατομμύρια δολλάρια καθημερινῶς ἀπὸ ΕΜΑΣ τοὺς ἠλίθιους Εὐρωπαίους, δηλαδή καλοῦν τοὺς Μητσοτάκηδες τῆς Εὐρώπης νὰ βάλουν τὴν κουτάλα μὲσα εἰς τὰ φορολογικά μας ταμεῖα καὶ νὰ ἀρπάζουν τὰ χρήματά μας καὶ νὰ τὰ προσφέρουν διὰ τὴν δημιουργίαν ἑνός ὑπέρεξοπλισμένου στρατοῦ κατὰ τῶν Ρώσων.Ἂς μὴν λησμονοῦμε ὃτι ἒχει διώξει καὶ συνεχίζει νὰ διώχνῃ τὰ πλεῖστα φιλικῶς κείμενα γυναικόπαιδα πρὸς τὸ ὑπερ-κράτος τῆς Δύσεως.
 ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕΝ, ὡς Προστάτης τῆς Χώρας Οὐκρανία, νὰ εἶχεν συμφωνήσει ἀφ΄ ὃτου παρέλαβεν τὴν Χώραν, ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ μέ τὴν Ρωσίαν. Θὰ ἒπρεπεν νὰ εἶχεν ἀποδεχθεῖ αὐτονόμισιν τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας, ὃπου οἱ περισσότεροι εἶναι Ρῶσοι, ἀπόγονοι Ἑλλήνων κλπ. Θὰ ἐκέρδιζεν καὶ θὰ ἐγράφετο εἰς τὴν Ἱστορίαν. Ἀλλὰ οὒτε ὁ Ζελένσκι οὒτε ἡ Κυβέρνησις - Ἀντιπροσωπεία Θανατιστῶν τοῦ Κ. Μητσοτάκη ἐνδιαφέρονται διὰ συμφωνίας Φιλίας καὶ καλῆς γειτονίας μὲ τοὺς Ρώσους ὁ Μέν, Εὐγηρίας καὶ Καλῆς Θελήσεως μὲ τοὺς Ἓλληνας συνταξιούχους καὶ Ἀρρώστους ὁ Δὲ.
 Πρόσωπον τραγικόν ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὃσον τραγικά πρόσωπα θεωροῦνται καὶ τὰ μέλη τῆς Κυβερνήσεώς του.
 Διότι νομίζουν ὃτι ὁ Ἑλληνικός λαός ἀγνοεῖ τὶ ἐστί ἐμβόλιον καὶ τὶ ἐστί φάρμακον. 
Ο ΟΠΟΙΟΣ Ο ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΜΒΟΛΙΟΝ. 
Ἐμβόλια, τρία καὶ πέντε, χρειάζονται οἱ πολιτικοί τῆς Γραικικῆς Βουλῆς, αἱ τριάκοντα οἰκογένειαι, οἱ ἀπόγονοι τῶν δολοφόνων τοῦ Ἱωάννη Καποδίστρια. 
Ἐμβόλιον χρειάζονται κάθε τρίμηνον ὃλοι ὃσοι ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ οἱ συμβεβλημένοι μὲ τὴν Φάϊζερ καὶ ποὺ ἐπιμένουν εἰς τὸ ἐμβόλιον ἐπί ἐμβολίου, ὣστε νὰ ἀποδώσῃ τὸ Πείραμα τῆς Φάϊζερ. Καὶ ἐάν ἐπιζήσουν, ἐπέζησαν. 
Οὐδέποτε άπεζήτησαν ἐμβόλιον οἱ Ἰατροί, οἱ Ἓλληνες Ἰατροί ποὺ προτείνουν τὸ φάρμακον θεραπείας, τὴν θεραπευτικήν ἀγωγήν τοῦ ἀρρώστου, τὴν φροντίδαν τοῦ ὑπερήλικος. 
ΟΣΟΙ ἀρνοῦνται ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΝ. 
Τὴν μεταρρύθμισιν Εὐθανασίας τῶν ἐμβολίων τῆς Φάϊζερ. Τέλος "χαλάλ too" (χαλάλι του!) εὐχόμεθα εἰς τὸν μάναζερ τῆς ΔΕΗ, τὸν ὁποῖον ἀμοίβετε μετὰ 360.000 (τριακοσίων χιλιάδων) ΕΥΡΩ, ἀνά ὲτος. 
Κορόΐδα φορολογούμενοι Γραικοί! 
 Ἐκεῖ κάτωθι μαγειρεύουν οἱ Παγκοσμιοποιηταί. Μὴ τοὺς λυπᾶσθε! World Government Summit 2022 Livestream: Day 1. https://www.youtube.com/watch?v=JTTDzH2A1tM 
Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΝ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΛΛΗΝΑ. ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΣΙΝ. ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑΝ ΓΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/ Ἀκοῦμε, https://ellas21.com/ 'EΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ! (Ἡ Ἡμέρα τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος Ἒφθασεν).
 ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ – ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 21 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.
 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος Οὐ​​​ψάλα Περιοχή συνημμένων Προβολή βίντεο YouTube World Government Summit 2022 Livestream: Day 1

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτό με το βατραχακι και το καζανι είναι ακόμα ενας μύθος

https://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_frog


Καλό θα είναι να σταματήσουμε και εσείς να τον αναπαράγουμε

Ανώνυμος είπε...

Favipiravir, as an antiviral drug, has been authorized for treating COVID-19 in several countries including Japan, Russia, Serbia, Turkey, India, and Thailand, under emergency provisions.[27][28][29][30] A rapid meta-review in September 2020 (analyzing four studies) noted that the drug led to clinical and radiological improvements; however, no reduction in mortality or differences in oxygen-support requirement were observed and more rigorous studies were sought.[31][32]

As of May 2021, large-cohort clinical trials are underway.[33]

Ανώνυμος είπε...

Λεμεσός: «Έφυγε» ξαφνικά η 34χρονη έγκυος

Σοκ στην Αλμωπία από τον ξαφνικό θάνατο 37χρονου εν ώρα αγροτικών εργασιών.

ΣΟΚ στην Αγιά Λάρισας – 26χρονη κοπέλα έπαθε ανακοπή καρδιάς και πέθανε