17/4/22

Τρία σχόλια του Γουναρικού "Σκριπ" για τον Στεργιάδη και την "'Αμυνα"Ο Στεργιάδης δεν ήταν το ελληνικό Κράτος στην Σμύρνη αλλά ο "διεθνής Παράγοντας". Και με το Κίνηματης Σμύρνης που εκδηλώθηκε τελικά ως ¨Επανάσταση" διαφωνούσε ο Διεθνής Παράγοντας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: