14/4/22

ΕΛΛΑΣ + ΦΡΑΓΚΙΑ = ΑΦΡΑΓΚΙΑ!

 Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Μετὰ βροχῆς οἱ 3°C εἰς τὴν Οὐψάλα (Uppsala). 

 Μελετῶν τὴν Νεωτέραν Ἱστορίαν τῆς Εὐρώπης, παρατηρῶμεν ὃτι ἐπιτήδειοι "ἱστορικοί" ἐπιχειροῦν νὰ συγκαλύψουν τὰ φρικιαστικά ἐγκλήματα τῶν Οὐρωπαίων καὶ κυρίως τῶν Ἂγγλων. 

Ὁπωσδήποτε καὶ τῶν Ἱσπανῶν, Γάλλων κ α, ἀλλὰ ἡ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΕΠΤΑΠΑΚΤΗ ἑδραιώθη εἰς τὸ Λονδίνον (τὴν πάλαι ποτε Ἑλληνικήν ἀποικιούπολιν). 

Κλεπταπακτή, χοάνη συναθροίσεως χρυσοῦ, ἀργυρίων καὶ ἀμύθητου πλούτου. Πάντοτε κατὰ τὰς Γραφάς (σημείωσε: ταλμούδ ἢ ... "καὶ πᾶν ἀργύριον ἢ χρυσίον ἢ χαλκὸς ἢ σίδηρος ἅγιον ἔσται τῷ Κυρίῳ, εἰς θησαυρὸν Κυρίου εἰσενεχθήσεται.").

 Τεράστιαι ποσότητες πρώτων ὑλῶν, μὲ τὴν πώλησιν σκλάβων, ὃπλων, μὲ τὴν καταλήστευσιν καὶ τὴν ἐξόντωσιν ἂλλων λαῶν. Ἃπαντα διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῆς "Αὺτῆς Μεγαλειότητος". 

Ὃλοι οἱ παρατρεχάμενοι, James Bond, Καρλ Μαρδοχάϊ -Μάρξ, Ρικάρντο, Ἀλ. Μαυροκορδᾶτος, Ἐμ. Ξάνθος, Ἀλ. Παπάγος, Γεώργιος Β', Χαρ. Τρικούπης καὶ ὁ ἀρχιπροδότης στρατηγός, ἀρχηγός τοῦ Μετώπου τὸ 1922, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ. 

Ἂν διαβάσετε τὸ ΔΕΛΤΙΟΝ 11 τοῦ Σπύρου Χατζάρα, θὰ μάθετε περισσότερα περὶ τῆς Μικρασιατικῆς Προδοσίας. 

Ὃτι ὡς ἀρχηγός ἐτοποθετήθη ὁ ἐγκληματίας ἀρχηπροδότης Νικ. Τρικούπης ὁ ὀποῖος ἐφρόντισεν νὰ σπάσῃ τὸ Μετωπον εἰς τὸ Ἀφιόν Καραχισάρ, νὰ διαταχθῆ ἂτακτη ὀπισθοχώρησις καὶ νὰ χαθῆ ὁ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

 "Μετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Ήταν διοικητής του Α' Σώματος Στρατού στη περιοχή της πόλης Αφιόν Καραχισάρ, όπου ηγείτο τεσσάρων μεραρχιών(1η,4η,5η,12η). 

Διέταξε υποχώρηση του Σώματός του την δεύτερη μέρα της τουρκικής επιθέσεως της 13 Αυγούστου 1922 βασιζόμενος σε προφορικές αναφορές επιτελών της 4ης Μεραρχίας που παρουσίαζαν ως τραγική την κατάσταση της μονάδος αυτής, τις οποίες αυτός δεν διασταύρωσε και οι ίδιοι μεταπολεμικά αρνήθηκαν. 

Ηγήθηκε της υποχώρησης μαζί με τον διοικητή του Β΄Σώματος Στρατού και μετά από πορείες και μάχες έξι ημερών, αποκομμένος, κυκλωμένος, χωρίς τροφή, νερό και πολεμοφόδια, παραδόθηκε στις 20 Αυγούστου μαζί με πολλές στρατιωτικές μονάδες. 

Ο Νικόλαος Τρικούπης κρατήθηκε αιχμάλωτος και αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα, όταν το 1923 επήλθε συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων. 

Έπειτα αποστρατεύτηκε ενώ δεν κλήθηκε ποτέ σε απολογία..." 

 Ὑπάρχω, ζῶ διότι ἐπέζησαν τοῦ πολέμου ἐκείνου καὶ οἰ δύο παποῦδες μου (μητρός τε καὶ πατρός τε), ὃπως ἐπέζησαν οἰ παποῦδες καὶ χιλιάδων ἂλλων. 

Ὑπηρέτησαν ἐπὶ τριετίαν καὶ ἐπέστρεψαν ὂχι ταπεινωμένοι ἀλλά γεμάτοι μὲ Ἀπορία. 

 12 Ἀπριλίου 1922, ἀποφράδα ἡμέρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους. Πάντοτε συμφώνως μὲ τὰ ἐπιδιωκώμενα τῶν ἂπληστων Ἂγγλων. Πάντοτε συμφώνως μὲ τὰ σχέδια τῶν καταραμένων φυλῶν ποὺ διηύθηναν τὴν πολιτικήν τῆς Αὐτοκρατορίας τὸν καιρόν έκεῖνον. Τὴν ὁποίαν αὐτοκρατορίαν προσκυνᾶ καὶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ἑπέτειος λοιπόν μνήμης ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ. Ἐκείνων τῶν δισεκατομμυρίων Ἑλλήνων ποὺ ἐπὶ πέντε, δἐκα χιλιάδες καὶ ἂνω ἒτη διέπρεψαν καὶ ἐδημιούργησαν ΠΑΝΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (καὶ Πανιώνια Πολιτεία, πασίγνωστη εἰς τὰ Πέρατα τοῦ Κόσμου). 

 Ἐν παρενθέσει ἀναφέρω ὃτι, ἡ θανατική ποινή εἰς βάρος τοῦ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥ ΓΑΛΙΛΕΟΥ διεγράφη τὸν Ἀπριλιον 1983! Ὑπὸ τοῦ Πάπα. 

 Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΝ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ἀλλά πρῶτον πρέπει νὰ ἐπιτελεσθῃ ΔΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ Η ἈΦΑΊΜΑΞΙΣ τῶν καρκινωμάτων ποὺ σαπίζουν τοὺς Ἑλληνικούς ἰστούς ΚΑΙ ΞΕΠΩΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ.

 Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΛΛΗΝΑ. ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΣΙΝ. ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑΝ ΓΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 


Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/ Ἀκοῦμε, https://ellas21.com/ ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ! (Ἡ Ἡμέρα τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος Ἒφθασεν). 

 ΦΘΑΝΕΙ Η ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΣΩΜΕΝ. 

 ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 21. 


 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 

 Οὐψάλα ​

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο πράσινος θρίαμβος του επτάστερου στο Βερολίνο είναι πάνω από κάθε περιγραφή. ΒΟΥΝΤΟΥ ΒΟΥΝΤΟΥ!!!!!

  Δυο πράγματα. 1. Ο Δημήτρης μαζί με τον μικρό Παύλο και την Ομάδα πρέπει να πάνε το "έβδομο" στον τάφο του Μεγάλου Παύλου. 2. Οι...