27/4/23

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 6,66%, ΤΣΙΠΡΑΣ 3,60%, ΓΙΝΤΙΣ ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ


ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. 
Νεφελώδης εἰς τοὺς 2°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala). 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS. 1821 - 2023.
Ἡ Τυφλή Πρόβλεψις τῆς Πλήρους Ἀνατροπῆς ἀπεφάνθη.
 Ἑκλογαί 21 Μαΐου 2023.
 Ἒλαβον, Μητσοτακένσκι 6,66%, 
Τσιπρέφσκι 3,60%, 
ὁ Γίντις περιμένει τὴν ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. 
Τόσα πραγματικά ποσοστά ὁ ἓξι ἓξι ἓξι μὲ τὴν ΚΝΟΥΔΟΥ κατέχει.
  ΤΟ ΠΑΝΙΒΛΑΞ Πρωθυπουργό τῆς Γραικίας ποὺ θεωρεῖ τὴν Ἑλλάδα
 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ. 
Μὴν παρασύρεσθε μὲ τὰ ἐν πολλοῖς γραφόμενα παράλογα 
περὶ τοῦ ΚΕΡΑΤΑ ΘΕΟΥ 666. 
Τὸ 666 ὑπεδήλωνε μόνον τὰ ΤΡΙΑ (3) ὀνόματα τοῦ Βασιλέως 
ἢ αὐτοκράτορος ἐπὶ Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. 
Τὰ ἀριθμομετρημένα ὀνόματα ποὺ ἐλάμβανε τοῦ Ἀνθρώπου 
ἐπὶ Γῆς, τὸν ὁποῖον Κάποιοι ἢθελαν νὰ καθαιρέσουν. 
Οὐδέν ἂλλον. 
Περισσότερα περὶ Ἀριθμοσοφίας, λάβατε γνῶσιν ἀπὸ τὸν
 πάνσοφον Ἐλευθέριον Ἀργυρόπουλον. 
" Ἡ ἀπίθανη ἱστορία τοῦ μαθηματικοῦ Ἐλευθερίου Ἀργυροπούλου
 καὶ ἡ θεωρία τῶν λεξαρίθμων", κλπ,
(Κάτωθι παραθέτω διαλέξεις καὶ ἂλλων σοφῶν Ἑλλήνων τῆς 
Ἑλληνικῆς Γλώσσης καὶ Ἱστορίας).
Η ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, (ΑΠΡΟΥΣΙΑ, Η ΑΠΟΥΣΙΑ) ΟΜΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ
Καὶ τὴν περιμένουν ἀρκετοί (μπετόβλακες). 
Καὶ τοῦτο διότι ἡ Δευτέρα Παρουσία ἒγινε. 
Χθὲς ἢ προχθές. Ἓγινε πάντως. 
Ὃλοι τὴν εῑδαν ἀλλὰ ἐλάχιστοι Τὴν ἀντελήφθησαν.
 Ἂλλωστε διὰ τὶ νὰ μὴν ἒχει πραγματοποιηθῆ; 
Τὲλος πάντων ἡ Δευτέρα Παρουσία ἒγινε διότι Κάποιοι εἶπαν ὃτι 
θὰ ἒλθῃ κάποτε καὶ διότι περισσότεροι ἀπὸ κάποιοι τὴν 
ἐπερίμεναν. Οἱ Κάποιοι λοιπόν τοὺς τὴν ἒφεραν!
Μὴν γελᾶτε, διότι οἱ Κάποιοι οὒτε κλάουν εἲτε γελωτοποιοί εἶναι 
οὒτε βουλευταί κνουδού, σύνριζα καὶ τὰ ἀποδέλιπα ἀπο-κόμματα
 τῆς Βουλῆς τῶν Ἀθηνῶν, ἐν ἒτει 2023, εἶναι. 
Εἶναι αὐτοί ποὺ θέλουν νὰ ἀποφασίζουν διὰ τὰ τεκταινόμενα 
εἰς τὴν Ἑλλάδαν, ΤΗΝ ΑΙΓΑΙΑΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ.
6,66%, ἢτοι περὶ τοὺς 400.000 περίεργους ψηφοφόρους ἒχει ἡ ΝΔ.
 Ἡ Νέα Δημοκρατία, διὰ τὴν ὁποίαν ἒγραφεν (θὰ ἐπάλεβεν)
 τὸ 9ο Συνέδριον τοῦ ΚΚΕ τὸν Δεκέμβριον 1973 εἰς τὴν ΛΔΓ (DDR). 
Τὸ ὁποῖον Συνέδριον συνετελέσθη κατὰ τὴν περίοδον
 "τῆς στρατιωτικοφασιστικῆς δικτατορίας",
 25 Νοεμβρίου 1973 - 24 Ἰουλίου 1974. Τῆς ΣΙΑεΐστικης φρικτῆς 
δικτατορίας τοῦ Ἱωαννίδη ποὺ ἐπεβλήθη μετὰ τὴν 5ετίαν τῶν 
Παπαδόπουλου - Παττακοῦ -Μακαρέζου (1968-73).
 Μεταβατική Κυβέρνησις Κόλλια Στρατοῦ καὶ Κων/νου
 Ντε Γκρέτσια εἲχαμε 21/4-67 ἒως τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1968. 
Αὐτή εἶναι ἡ ΝΔ. Ἀποκύημα τοῦ ΚΚΕ. 
Τὰ δὺο κόμματα τοῦ 666 Καρόλου (μὲ τὰ τσέπια, τὰ κέρατα). 
Τὸ κόμμα Σύριζα ἒχει μία ἀξίαν ΤΡΕΙΣ ΚΙ ΕΞΗΝΤΑ. 
Δηλαδή 3,60%. 
Ἂσχετοι, ἂχρηστοι, κολλημένοι 200.000 πολίται ψηφοφόροι. 
Οἱ κατά τὸ δοκοῦν ἀποφασίζοντες διὰ τὰ πράγματα τῆς Ἑλλάδος.
 Ἐκυβέρνησαν τὸ 2015 - 19 μὲ τὰ 86 ΔΙΣ ποὺ ἐδανειοφόρτωσαν 
τὰ τρισέγγονά μας. Οἰκόπεδον ἡ Ἑλλὰς, λοιπόν.
Ποῖοι ὃμως ἐπιδιώκουν νὰ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΠΑΛΙΝ τὴν Ἐθνικήν 
Ἀντιπολίτευσ
ιν; Ποῖος μάχεται διὰ τὴν Ὑπὲρ-Θέσιν τοῦ Ὑπουργοῦ ἂνευ 
Χαρτοφυλακίου εἰς τὴν Ἀντιπολίτευσην; 
Γνωστόν εἶναι, ἐν παρενθέσει, ὃτι τὸ 1992 εἶχεν διατελέσει 
Ὑπουργός ἂνευ Χαρτοφυλλακίου ὀ ἀείμνηστος Μίκης Θεοδωράκης
, παρὰ τῶ Μητσοτάκαρω.
 Πρὶν μετανοήσῃ... καὶ γίνῃ Μακεδονομάχος! 
Πρωθυπουργός τότε "ἢγίαζεν"  ὁ ἐφιαλτέξ Κων/νος Μητσοτάκης. 
Γνωστόν ἀκόμη εἶναι ὃτι καὶ ὁ Μίκης ἐξαπέστειλεν Πρέσπες, 
Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, Βορίδηδες καὶ ὃλους τοὺς ἂλλους 
"κομπογιανίτες", παλαιοπράκτορες τῆς Στοᾶς τοῦ Καρόλου, 
ποὺ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
Πανυπουργός Ἐθνικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἐπιδιώκει νὰ γίνῃ 
ὁ Λεβέντης τῶν φυλακῶν, μὲ τὸν Ἂσχετον Εἰσαγγελέα
 εἰς τὴν πλώρην. Θέλει νὰ εἰσπράξη ὃτι εἰσέπραξεν τὸ 
τερατογενές κατασκεύασμα τῆς ΝΔ, ἡ "Χρυσή Αὐγή",
 ποὺ εἶχεν 0,15%!
 Ἲδωμεν τὸ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ἀλλοδαπῶν τὶ θὰ ψηφίσουν...
Ἀριστοτέλους Ἡρακλείτου ρῦσις (Ἠθικά Νικομάχεια): 
Ἑτέρα γὰρ ἳππου ἡδονή καὶ κυνὸς καὶ ἀνθρώπου,
 καθάπερ Ἡράκλειτος φησιν ὂνους σύρματ' ἂν ἑλέσθαι μᾶλλον
 ἢ χρυσόν. ἣδιον γὰρ χρυσοῦ τροφή ὂνοις. 

Ἂλλη εἶναι ἡ ἡδονή (ἀνάγκη, ἱκανοποίησις, ἀπόλαυσις) τοῦ ἳππου
 καὶ τοῦ κυνός ("σκύλου") καὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὃπως λέγει καὶ ὁ
 Ἡράκλειτος ἂν οἱ ὂνοι μεταξύ ἀχύρων καὶ χρυσοῦ ἒπρεπεν νὰ 
ἐπιλέξουν, θὰ ἐπέλεγαν τὰ ἂχυρα, διότι ἡ τροφή (τὰ ἂχυρα) εἶναι
 πλέον εὐχάριστον ἀγαθόν διὰ τοὺς ὂνους.
Ἓλλην,
"What can you do for your country?”
«Tὶ μπορεῖς νὰ κάνῃς ἐσύ διὰ τὴν χώρα σου;». JF Kennedy (1961).
Οι όροι του Μ. Αλεξάνδρου στους προκατόχους των σημερινών
 Σκοπιών –Δρ. Λεωνίδας Μπίλλης
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΩΝ/ΝΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 12.02.2020 Μέρος 1ο
Μὰθε ὃτι Χείρων Κένταυρος, ἐλέγετο ὁ χειροῦργος ἱατρός. 
Εἶχεν σύζυγον τὴν Χαρικλώ (Ιππ. Δάκογλου).
ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
Τὸ Κίνημα 21, ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ τὴν ψήφον τοῦ 87% 
τῶν Ἑλλήνων.
http://platonafhellas.blogspot.com/.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ 21!
ΖΗΤΩ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΘΕ! ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΤΕ, ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ!
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.
 Φυσική Ἀνοσία. Ἡλιος, Κίνησις καὶ Βιταμίνη C.

Δεν υπάρχουν σχόλια: