11/10/18

Αναμένω τό κλείσιμο τών συνόρων τής Ελλάδος

Φώς Ελληνικόν εις όλους τούς Έλληνας καί τάς Ελληνίδας. 
Φθινοπωρινόν θέρος εις Σκανδιναυΐαν καί Ουψάλα τών 14◦C. 
Είναι λυπηρόν νά μήν υπάρχει ΕΝ Ελληνικόν κίνημα εις τήν πολιτικήν σκηνήν. Αναμένω έναν ανεμοστρόβιλον νά σκουπίση τήν πολύπαθον Ελληνα Γή από τά απόβλητα πολιτικά σκουπίδια τής μεταπολεμικής περιόδου.
 Αναμένω τό κλείσιμο τών συνόρων καί τήν συνεργασία Ελλάδος Κύπρου Ιταλίας. Τί μέλλεται γενέσθαι ΜΕΤΑ τήν αποχώρησιν τών «στρατευμάτων» τής πολυπολιτιστικής λαίλαπας; 
Υπάρχει Σκέψις; 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΦΡΟΥΡΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
 Τήν οποίαν τά τρωκτικά Αγγλίας, Γαλλίας κλπ λεηλατούν, γκρεμίζουν καί αμαυρίζουν με τά πολιτικά σκουπίδια που κυβερνούν.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: