4/10/18

ΕΛΛΑΣ≡HELLAS καί οι γραικύλλοι

Φώς Ελληνικόν εις όλους τούς Έλληνας καί τάς Ελληνίδας. 

Υπό τού Μηδενός εδώ ΚΑΤΩ εις τήν Σκανδιναυΐαν εις τήν Ουψάλα.
 Σκάνδια η θαλαμηπόλος. Σκάνδια ναύς. Η Σουηδία δέ πήρε τό όνομά της από τήν φυλήν τών Σβέα παρά τήν Ουψάλα. Σβέα Ρίκε, Σβέρι(γκ)ε καί Σουηδία. Τώρα θά μού ειπείτε τί μέ έπιασε η ενασχόλησις μέ τήν ετυμολογία.
 Καί τί μάς ενδιαφέρει εμάς! Καί όμως εμείς ως Έλληνες σεβόμεθα εκ βάθους χιλιετηρίδων τό όνομα κάθε γήϊνης φυλής καί τούς έχομεν προσφέρει τό Άπαν. 

Όμως ούτε οι Σουηδοί, οι Φραντσέζοι καί ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ οί Οξφορδιανοί, δηλαδή οι Άγγλοι καί όλοι οι αγγλοπαραμιλούντες καί οι Βατινοκρατούντες ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ νά μάς αποκαλούν Γραικούς καί όχι Έλληνας. ΣΕΒΑΣΜΟΣ υπό τού μηδενός. 
Πλήν τών Νορβηγών.

 Τελευταία φορά πού είδαμε ΔΙΕΘΝΩΣ τό όνομα τής Ελλάδος, HELLAS, ήτο τό 1987 είς τόν τελικόν τού Μπάσκετ. HELLAS – USSR (103-101). 
Έχω τήν άποψιν ότι «κάποιοι» μάς αρνούνται τό... όνομα μας, τό όνομα τής φυλής μας. Είναι δέ γνωστόν ότι όλοι οι Τσιπροβουλουχιωτικοί, ως αγράμματον καί μισελληνικόν πλήθος, αλλά καί ως «ρεφορμιστικόν» διεθνιστικόν, «δημοκρατικό»/φαυλοκρατικόν κίνημα ακολουθεί τήν συνταγήν τών Λονδίνου καί Βατικανού. 

Η Hellenic Republic, η ΕΛΛΑΣ≡HELLAS, νά πολεμηθή, νά διαμελισθή, έως ότου εξαφανισθή. Καί φυσικά όλοι εμείς. Νά γίνωμε άλλοι. Λαός ο Αλλος.
 Τήν ιδίαν συνταγήν ακολουθούν καί οι «περιβόητοι» σπουδασμένοι έξωθεν εις τήν Αλλοδαπήν. Καί καμαρώνουν. 

Συμπατριώτης μας οικονομολόγος όταν ερωτήθη διά τά περί τής Ελλάδος, ανέφερεν τήν λέξιν Γκρέκλαντ (όπως καί οι Γκρηκολόγοι) 53 φοράς, εις τάς 53 γραικοφράσεις του! 

Τώρα αντιλαμβάνεσθε δια τί προσφέρουν τό «Μακεδονία καί Μακεδόνες» εις σλαύους χωρίς φυλήν καί μητέραν πατρίδα! Όπως προσέφεραν καί τό «ρωμιοί-ρομά» εις τούς «αθίγγανους» ή περιπλανώμενους εξ Ινδίας. 

Τούς ονομαζομένους δέ σήμερον ρομά, είχαν επιχειρήσει νά βαπτίσουν Γραικούς πρότερον. Εξ άλλου όλοι οι «αθίγγανοι» καί ΑΠΑΝΤΕΣ οι αλλοδαποί αφού κάνουν «θητεία» εν Ελλάδι επί τριετίας καί άνω, μετά χαράς ονομάζονται διεθνώς ως «γραικοί». Δηλαδή καμαρώνουν ως «γύφτικα» σκεπάρνια! Εμείς οι Έλληνοι χαρίζομεν τό όνομα «γραικοί» εις όλους τούς Αλλοδαπούς.
 Αλλά όταν θεωρούν εαυτόν εκτός Ελλάδος, Χώρας, Φυλής, Παροικίας και Πολιτείας... 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Ουψάλα Σουηδία

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κανελλόπουλε, οι Σουηδέζες είναι ακόμη ξανθές, ή έχουν αρχίσει να "σκουραίνουν";

Ανώνυμος είπε...

Έχετε καποια συγγενεια με τον Παναγιωτη Κανελλοπουλο; Ξέρετε,εκεινον που "εθαψε" ο Αβερωβ(και η Στοά) για να φέρει πρωθυπουργο τον Καραμανλη!