26/11/08

Βουλιάζει το ΝΑΤ

Η «μαύρη τρύπα» στα οικονομικά του ΝΑΤ για το 2009 φθάνει στα 209.051.226 ευρώ. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στο ΔΣ του Ταμείου, το ΝΑΤ... βουλιάζει συνεχώς και κινδυνεύουν οι κύριες συντάξεις των απόμαχων της θάλασσας, αλλά και το εφάπαξ, που τώρα καταβάλλεται ύστερα με παρέλευση 24 και πλέον μηνών.Τα Εσοδα ΝΑΤ-ΚΑΑΝ (Κεφάλαιο Ασθενείας, Ανεργίας Ναυτικών), ΚΕΑΝ (Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών) ανέρχονται σε 403.729.569 ευρώ. Τα Εξοδα σε 1.778.080.795 ευρώ.
Συνολικό οργανικό έλλειμμα: 1.501.051.226 ευρώ.Η κρατική επιχορήγηση προβλέπεται να φθάσει στο 1.292.000.000 ευρώ, αφήνοντας, επομένως, ακάλυπτο έλλειμμα ύψους 209.051.226 ευρώ. Το 2008 η μαύρη τρύπα στα οικονομικά του ΝΑΤ υπολογιζόταν ότι θα έφθανε στα 140,9 εκατομμύρια ευρώ.
Η ΠΕΜΕΝ τονίζει μάλιστα πως το ποσό 14.711.035 ευρώ, που αναμένεται να πάει για το ΚΕΑΝ από το Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Ε.Ν., είναι επισφαλές, καθώς το Ταμείο αυτό δεν έχει αποθεματικά.
Οπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ κ. Σάββας Τσιμπόγλου, «το ποσό που εμφανίζεται ως ταμειακό υπόλοιπο είναι το προσδοκώμενο και όχι το πραγματικό».
Ο ίδιος προσθέτει:«Απέκρυψαν από τον προϋπολογισμό τον αριθμό των θέσεων εργασίας και τον αριθμό των συνταξιούχων για τη συγκάλυψη των πλασματικών τους στοιχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: