30/11/08

Ασφαλιστικά μέτρα κατα της CITIBANK


Στις 26 Νοεμβρίου 2008 το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο «Γ. Λ. ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» για λογαριασμό έφτά (7) επενδυτών.
α) κατά «CITIBANK Ν.Α»,
β) «CITIBANK INTERNATIONAL PLC» και
γ) Βασιλειάδη Χρήστου, Γενικού Διευθυντή και νομίμου εκπροσώπου της CITIBANK INTERNATIONAL PLC
χορήγησε σημείωμα προ πάσης εκτελέσεως με το οποίο απαγορεύει μέχρι τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής στις 3.12. 2008, κάθε νομική και πραγματική μεταβολή επί των αρχικώς κατατεθέντων κεφαλαίων των αιτούντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: