3/12/13

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ «ΔΗΘΕΝ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (3)

Η ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 1,8 δις ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ

Στην σελίδα 29 της έκθεσης του «ΟΟΣΑ» αναλύεται η λογική με βάση την οποία αν καταργηθεί το αγγελιόσημο θα υπάρξει όφελος 1,8 δις ευρώ.
 Αυτό είναι το πιο μεγάλο ψέμα της εκθέσεως που δήθεν ετοίμασε ο ΟΟΣΑ.
Το απίστευτο ποσό του 1,8 δις ευρώ το δικαιολογεί ως εξής:
«Βασισμένοι στις εμπειρικές αποδείξεις ήταν δυνατόν να εκτιμήσουμε το όφελος για τους Έλληνες καταναλωτές: αν η αφαίρεση του φόρου στην διαφήμιση οδηγήσει σε μείωση τιμών 1% σε όλη την αγορά της λιανικής πώλησης, τότε το πλεόνασμα του καταναλωτή θα είναι 1,8 δις ευρώ.»

Συνεχίζει όμως αποκαλύπτοντας την πικρή αλήθεια:
«Πρέπει να ειπωθεί ότι η ποσοτικοποίηση του πλεονάσματος του καταναλωτή, μείωση κόστους ή αυξημένη δαπάνη/τζίρος που έγινε από την έκθεση του ΟΟΣΑ εκπροσωπεί μια εκτίμηση του μικτού θετικού αποτελέσματος της αφαίρεσης των εμποδίων στον ανταγωνισμό. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αφαιρώντας τον φόρο στην διαφήμιση, θα υπάρξει ένα σχετικό κόστος με την εφαρμογή της σύστασης, για παράδειγμα ένα κενό χρηματοδότησης για τα εν λόγω ασφαλιστικά ταμεία. Όμως, στην περίπτωση αυτή, οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ δεν εισφέρουν σήμερα για την σύνταξη των εργαζομένων τους. Μέρος του κόστους μεταβολής θα επιβαρύνει τους εργοδότες και όχι το κράτος. Γενικότερα, ο σκοπός της έκθεσης του ΟΟΣΑ ήταν να αναγνωρίσει και να αναλύσει τα ρυθμιστικά εμπόδια στον ανταγωνισμό, παρά να κάνει μια πλήρη ανάλυση κόστους οφέλους των επιπτώσεων των προτάσεων που προτείνονται.»
Ο υπολογισμός του 1,8 δις είναι τελείως αυθαίρετος αφού διαφήμιση πραγματοποιούν ελάχιστες μόνο από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αν αυτός ο φόρος αφαιρεθεί (το αγγελιόσημο) πιθανόν αυτές και μόνο αυτές οι επιχειρήσεις να το μετακυλήσουν στις τιμές τους.
Όμως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών ανήκει στις λεγόμενες «δεσπόζουσες» επιχειρήσεις στον κλάδο τους.
 Κατά συνέπεια η πίεση τους να μειώσουν τις τιμές τους είναι μικρότερη από μια που κατέχει μικρότερο μερίδιο στην αγορά και η οποία δυσκολεύεται να διαφημιστεί στα ΜΜΕ.
Επίσης είναι βέβαιο ότι οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ θα μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος που θα προκύψει από την συμμετοχή τους στην ασφάλιση των εργαζομένων τους στην τιμή της διαφήμισης, ενδεχομένως με ποσοστό άνω του 20%, άρα πιθανότητα δεν θα υπάρξει μείωση της τιμής της διαφήμισης όπως λανθασμένα υπολογίζει ο ΟΟΣΑ.

Φλωράς Γιώργος

Μέλος του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΕΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: