3/12/13

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ «ΔΗΘΕΝ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (4)

Η ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Μια από τις μεγάλες απάτες της έκθεσης του ΟΟΣΑ αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.
Στις σελίδες 82-85 και 142-148 κάνει τις σχετικές αναφορές. Στην σελίδα 83 (2.2.2.1) αναφέρει τα συμπεράσματα σχετικά με την απασχόληση. Με βάση τις έρευνες που αναφέρει πιστεύει η έκθεση με βεβαιότητα ότι η απασχόληση θα ανέβει εξαιτίας του ανοίγματος όλες τις Κυριακές. Αναφέρει φυσικά εκθέσεις του 1997-1996-2005 και 2004, δηλαδή ετών προ της παγκόσμιας κρίσης.
Στην σελίδα 84 (2.2.2.2) αναφέρει σχόλια για την μείωση των τιμών και καταλήγει ότι υπάρχουν μικτά συμπεράσματα, σε άλλες αγορές οι τιμές έπεσαν, σε άλλες ανέβηκαν, οπότε δεν έχει ασφαλή συμπεράσματα.
Στην σελίδα 84 (2.2.2.3) αναφέρει για τον όγκο των πωλήσεων. Θεωρεί η έκθεση ότι είτε θα μείνουν ουδέτερες είτε θα ανέβουν.
Με βάση την πιο πρόσφατη μελέτη στην Γερμανία (2012) οι πωλήσεις δεν θα επηρεαστούν.
Τέλος στο (2.2.2.4) μιλάει για το φαινόμενο της συγκέντρωσης και είναι θετική η έκθεση ότι θα ευνοηθούν οι μεγάλοι και θα ζημιωθούν οι μικροί αν ανοίξουν τις Κυριακές τα μεγάλα καταστήματα.
Αναφορικά με την απασχόληση υπολογίζουν με βάση τα στοιχεία του 2011 ότι θα αυξηθεί κατά 30058 άτομα. Αυτό είναι λάθος γιατί από το 2011 η απασχόληση στο λιανεμπόριο έχει μειωθεί δραματικά. Αναφορικά με την αύξηση των πωλήσεων λόγω του ανοίγματος των Κυριακών έχουμε ακόμα μια μέγιστη απάτη. Στην σελίδα 29 για να κάνει εντύπωση η έκθεση αναφέρει ότι το θετικό αποτέλεσμα από τα μέτρα θα είναι 5,2 δις ευρώ.
Για το 1,8 από την διαφήμιση το αναλύουμε σε άλλο σημείο.
Από το άνοιγμα των Κυριακών υπολογίζει 2,5 δις ευρω από την αύξηση κατανάλωσης φαγητού (βλ. σελ. 35, παρ. 6)!!!
Αυτό το ποσό το βγάζει επειδή στο 2.2.2.3 αναφέρει ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις στις ΗΠΑ από 3,9-10,7%, κρατάει το μέγιστο και το υπολογίζει με βάση τις πωλήσεις στα τρόφιμα το 2011 (βλ. 2.2.5 παρ. 2 και σημείωση 6 σελ. 134).

Φλωράς Γιώργος
Μέλος του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΕΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: