15/3/14

ΙΔΟΥ ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

200 λίρες για επίσκεψη σ έναν γιατρό
Μου γράφει ένας πατέρας:

Στη Βρετανία είναι πιο εύκολο
να δεις τη βασίλισσα
παρά ένα ειδικευμένο ιατρό.
Εδώ ο γενικός ιατρός (general doctor),
εξετάζει τα πάντα, από καρκίνο και καρδιοπάθειες μέχρι παιδιατρικά .
O γιος μου είχε κάποιο πρόβλημα υγείας
 και για τρεις μήνες ο γενικός ιατρός δεν τον
έκανε καλά.
Αποφασίσαμε τότε να πάμε σε ενα ιδιώτη ιατρό και τον χρυσοπληρώσαμε...
Αλλά δόξα τω θεώ, στην Αγγλία έχουμε
περισσότερη Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: