22/5/20

Το πολίτευμα της Ελλάδος περιγράφεται με ακρίβεια από τον όρο, «ΡΑΓΙΑΔΟΦΙΛΕΛΕ ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ»

Το πολίτευμα της Ελλάδος περιγράφεται με ακρίβεια από τον όρο, «ΡΑΓΙΑΔΟΦΙΛΕΛΕ ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Κορωνοϊός στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, και το Ψωρογραικυλιστάν

Στη Βουλγαρία, όπου την 3η δόση έκανε το 13%, το 38% των νέων κρουσμάτων ήσαν πλήρως εμβολιασμένα άτομα. Στο Μαυροβούνιο , στο Κόσσοβο. στ...