27/5/20

Μικρό τεχνικό πρόβλημα που ξεπεράστηκε

Η χθεσινή «σιωπή» και «απουσία» του Δελτίου των 11, οφειλόταν σε «μικρό τεχνικό πρόβλημα» που ξεπεράστηκε, και συνεχίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: