27/5/20

Μικρό τεχνικό πρόβλημα που ξεπεράστηκε

Η χθεσινή «σιωπή» και «απουσία» του Δελτίου των 11, οφειλόταν σε «μικρό τεχνικό πρόβλημα» που ξεπεράστηκε, και συνεχίζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 1940.37η ημέρα του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Η Απελευθέρωση της Πρεμετής και του Δέλβινου. και η κατάληψη του Υψώματος 1532 στο Πόγραδετς

Κατά την 37η ημέρα του Πολέμου, ο  διοικητής του Ιταλικού εκστρατευτικού Σώματος στην Σκιπερία στρατηγός Σοντού, πρότεινε στον Μουσολίνι «δι...