28/5/20

PALLIATIVE CARE ΚΑΙ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΦώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας.

Αίθριος εις τούς 11°C εν Ουψάλα.

AΝΑΝΕΩΝΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΑΠΑΤΗΝ.

Οι πυροβολημένοι (μέ πτύελα κοροϊδο-ιού) καταγράφονται ως:

2020 WHO
21/5 confirmed
deaths
28/5 επιβεβ/νοι
απόψυχοι
(Σύμπαν)
5.082.660
329.294
5.779.925
356.767
(Ελλάς)
2.850
166
2.903
173
(Σουηδία)
31.523
3.831
35.088
4.220
(Ουψάλα)
1.528
149
1.722
149

Σήμερον συμφώνως μέ τούς https://www.worldometers.info/coronavirus/ :

Έχω γραψει ότι «Η καταμέτρησις τών θανόντων συνεχίζεται. Η Επιχείρησις ‘σόκ’, κλονισμός, ή καλλίτερον η Blitz Pandämie (όπως ...Blitzkrieg!) ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ».

Όλα αυτά καταγράφονται ως «ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ». Ότι δηλαδή έχει επέλθει (από τό Wuhan της Κίνας) κάποια «πανδημία» εις τό σύνολον τών χωρών τής Γής. 

Ότι ο ιός SARS COVID-19 (ποίος τόν ονόμασεν άραγε;) προήλθεν από νυκτερίδα πρός άνθρωπον εις σφαγείον ζώων. ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ Wuhan της Κίνας. ΟΧΙ ΑΛΛΟΥ. Όχι εις άλλην πόλιν τής Κίνας ούτε εις Πακιστάν, Μογγολίαν, κλπ ή άλλην χώραν τού πλανήτη. Τώρα τυγχάνει (ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΥΧΑΙΟΝ ΣΥΜΒΑΝ) νά «ξεσπάση» η πανδημία εις τήν ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, τό Wuhan.
 ΕΙΣ ΟΥΔΕΝΑΝ επιρρίπτεται ΕΥΘΥΝΗ. Ουδείς καταγγέλεται ή δικάζεται. 
ΟΥΔΕΜΙΑ αστυνομία κινείται. ΟΥΤΕ πολιτικός, ούτε δημοσιογράφος επί γής αντιδρά πρός αυτήν τήν κατεύθυνσιν. Κινέζοι ερευνηταί συνεχίζουν νά ομιλούν «τραγουδιστά». Εις τήν αρχήν τής εβδομάδος ανεκάλυψαν ότι ο συγκεκριμένος ιός ομοιάζει εις τους άλλους «κορονοΐούς» (ή κοροϊδοιούς). ΜΟΝΟ κατά 80%!!! Οι πολιτικοί ανά τόν κόσμον ακολουθούν ότι εντολάς λαμβάνουν.
 (Από ποίους άραγε;). 
Ο δέ καθηγητής τής Γηριατρικής εις τήν πόλιν Umeå τής Σουηδίας, Yngve Gustafson, ως μοναδική φωνή διαμηνύει ότι πολλοί ηλικιωμένοι αποθνήσκουν διότι φροντίζονται διά τής Palliative care, τής Παρηγορητικής Φροντίδος, ή οποία αποβαίνει ευθανασία! Εξηγώ: Εν τάχει καί επί το πλείστον δίχως επισταμένην διάγνωσιν, φροντίδαν ή θεραπεία τών διαφόρων παθήσεων τού παθόντος (ηλικιωμένου, καί μάλιστα μόλις άνω τών 70 ετών) οδηγείται ο εν λόγω ασθενής εις τό σύστημα Palliative care, δηλαδή Παρηγορητικής Ανακουφιστικής Φροντίδος... (τού τέλου της Ζωής). 
ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 
Σταματώ εδώ διότι κάποιος θά φοβηθεί ή πρόκειται να στενοχωρηθεί.
 ΕΝΩ κατοχυρώνεται τό : «1.1.1.2 Φιλοσοφία της Παρηγορητικής Φροντίδας Σήμερα η προσέγγιση της Π.Φ. είναι οικουμενικά αποδεκτή φιλοσοφία φροντίδας που σκοπό έχει: Την ανακούφιση του πόνου και των συνοδών συμπτωμάτων.
 Ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται με την χρήση φαρμάκων στα οποία οι ασθενείς πρέπει να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση και να μην ταλαιπωρούνται. Δέχεται την ζωή και θεωρεί το θάνατο ως μια φυσιολογική διαδικασία...» κλπ, κλπ. συμφώνως μέ τήν ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Όλα εν τάχει, εν κρυπτώ καὶ εν συνόψει! Νὰ κρύψωμε, νά κάνωμεν εκκαθάρισιν» όλων τών ανθρώπων άνω τών 70 ετών.... ΟΜΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΌΧΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΙΣ: Οι άνθρωποι πρέπει νά αποφασίσουν αν θέλουν νά ζήσουν συμφώνως μὲ τὰ στατιστικά δεδομένα... ΤΩΝ ΥΠΟΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Ή τό αντίστροφον: Οι άνθρωποι θά έπρεπει νά παραμερίσουν τά στατιστικά σύνδρομα καί νά ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ. Δεκάδες καί εκατοντάδες πολίται καταγγέλουν πολιτικούς καί κυβερνήσεις διά τήν ολιγωρίαν καί τήν αμέλειαν πού επιδεικνύουν επί τού θέματος. 
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος Ουψάλα 

 geriatrikprofessor Yngve Gustafson https://www.varldenidag.se/nyheter/professor-varden-av-aldre-med-covid-19-ar-dodshjalp/repteo!KJHzcWU84o1K4fKVlzP4Wg/ ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ http://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4588/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%91.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Δεν υπάρχουν σχόλια:

18 Ιουνίου του 1943: Η ίδρυση των Αντικομμουνιστικών Ταγμάτων Ασφαλείας που είχαν ως πρότυπο τα Δημοκρατικό Τάγματα

Από τον Μάρτιο του 1942, με την έγκριση των Αρχών Κατοχής , οι Νομαρχίες είχαν αρχίσει να χορηγούν άδειες οπλοφορίας σε επιλεγμένα άτομα, τα...