20/5/20

Από τον τουριστο-ιό δεν κινδυνεύει το «πόπολο». Μόνο από το Χριστό και την Θεία Κοινωνία.

Η αφορισμένη Τζιβιτζιλέως , σαν Ύαινα μαχόταν για την προστασία της δημόσιας Υγείας από την Θεία Κοινωνία. 
Και τώρα, θα κάνει δειγματοληπτικούς έλεγχους για τον εισερχόμενο Κορωνοϊό . 
Από τον τουριστο-ιό δεν κινδυνεύει το «πόπολο». 
Μόνο από το Χριστό και την Θεία Κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η 5η Ιουνίου στην Ιστορία

Η 5η Ιουνίου είναι η 156η ημέρα του έτους . Απομένουν 209 ημέρες πριν από την 31η Δεκεμβρίου . 774.  Ο Καρλομάγνος μετά την νίκη του επί ...