24/10/20

Τί περιμένουνε στην αγορά συναθροισμένοι;

 Πλήθη συγκεντρωμένα έξω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 24 Οκτωβρόυ 1929

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η προδοτική Συμφωνία των ΕΑΜοβούλγαρων με την ΣΝΟΦ καταδικάστηκε από τον Κυρίαρχο Ελληνικό Λαό Επομένως έχει αξία μόνο χρήσης . Για Κωλόχαρτο.

  Η προδοτική Συμφωνία των ΕΑΜοβούλγαρων με την ΣΝΟΦ   που υπογράφηκε στους Ψαράδες σαν σήμερα, καταδικάστηκε τελεσίδικα από τον Κυρίαρχο Ελ...