Η 6η Ιουνίου στην Ιστορία

Η 6η Ιουνίου είναι η 157η ημέρα του έτους . Απομένουν 208 ημέρες μέχρι από την 31η Δεκεμβρίου.   913.  Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος Γ΄, αδελφό...