1/4/22

Τα βάσανα των Σέρβων το Κόσσοβο δεν είναι τωρινά. Και τον Μάρτιο του 1900 το ίδιο ήταν. Μόνο που νατι για το ΝΑΤΟ κατακτητές ήταν οι Τούρκοι. Η Είδηση είναι της 30ης Μαρτίου 1900. Και  είδηση της 3ης Απριλίου 1900

Δεν υπάρχουν σχόλια: