7/4/22

ΤΑ ΓΚΑΙΜΠΕΛΙΣΤ ΤΩΝ ΡΩΥΤΕΡΣ ΚΑΙ Η "Δ"-ΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ Κ@ΛΟΤΡΥΠΙΔΟΣ

 Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. 
 Νεφελώδης εἰς τοὺς -1°C εἰς τὴν Οὐψάλα (Uppsala).
 Ἲσως ἒχετε ἀντιληφθεῖ τὰ ψεύδη καὶ τὴν ἀκατάσχετον φλυαρίαν τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως ἢ Ἐξαπατήσεως. 
Καθημερινῶς ἐπιμένουν νὰ κρατοῦν τοὺς τηλεακροτὰς εἲτε ἀναγνώστην εἰς ἓναν ὀρυμαγδόν ἀκατάσχετων ψευδῶν. 
Ἐπιμένουν νὰ κρατοῦν τὸν κόσμον (ὃσους τέλος πάντων συνεχίζουν νὰ τούς παρακολουθοῦν) εἰς μίαν περιδίνησιν. Εἰς ἓναν παρατεταμένον νευρικόν κλονισμόν. Σταχυολογῶ: 
"Ὁ Πούτιν μπορεῖ νὰ ἒχει καρκίνον", "Οἱ Ρῶσοι ἀπέτυχον νὰ περικυκλώσουν τὸ Κίεβον". "Συντρέχει παραβίασις άνθρωπίνων Δικαιωμάτων", "Παραβιάζουν τὴν Δημοκρατίαν" καὶ χιλιάδες ἂλλα. Γνωρίζομεν ὃμως ὃτι ὁ καρκίνος φυτεύεται εἰς τὸν ἂνθρωπον ἢδη ἀπὸ τὸ 1927.
 Ἐνῶ Μέγας διδάσκαλος αὐτῶν, περὶ τῶν ψευδῶν τῆς περιπρωκτικῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν νεωτέραν ἐποχήν, θεωρεῖται ὁ Joseph Goebbels. "Λέγε - λέγε ψεύδη καὶ κάτι θὰ μείνει"!! 
 "ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΝΑ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΚΙΕΒΟ, καὶ ἐγκατέλειψαν τὴν περιοχήν"! Χαζοί οἱ Ρῶσοι, λοιπόν. Ἐπῆγαν πρὸ μηνός, μὲ μίαν Ταξιαρχίαν νὰ καταλάβουν μίαν χώραν μεγάλης Ἐκτάσεως (τὴν Οὐκρανίαν)! Καὶ μᾶλλον μέ ἐλαφρύν, θερινόν ὁπλισμόν! 
Ἐνδιαφέροντα θεωρῶ ἐν συνεχείᾳ καὶ ὃσα γράφονται περὶ τῆς "Κχαζαρίας". 
Διαβάζω ἀπὸ κάποια ἀγγλόφωνη πηγή (ἂν καὶ εἶναι ἐπισφαλής): "Κράτος των Qasar (περίπου, Κάζαρ ἢ ἀκουστή ὡς Κχαζαρία) : πολιτισμός και θεσμοί, Βασιλική Διαρχία με ιερό Qağanate.
 Η Κχαζαρία ἀνέπτυξεν μίαν δομή διακυβερνήσεως Διπλής βασιλείας, συνήθης εἰς τοὺς Τούρκους νομάδας, ἀποτελουμένη από ένα shad/bäk και ένα qağan. 
Ἡ ἐμφάνισις αὐτοῦ του συστήματος ἲσως είναι βαθέως συνυφασμένη με την μεταστροφήν εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν. 
Συμφώνως με Ἀραβικὰς πηγάς, ο μικρότερος βασιλεὐς ὠνομάζετο îšâ και ο μεγαλύτερος βασιλιάς Khazar xâqân. 
Ὁ πρῶτος διοικούσε και τὴν χώραν καὶ τόν στρατόν, ἐνῶ ὁ ρόλος του μεγαλύτερου βασιλιά ἦτο πρωτίστως ἱερός, ὁλιγώτερον ἀσχολούμενος με τάς καθημερινάς υποθέσεις.
 Ο μεγαλύτερος βασιλιάς ἐστρατολογήθη από τόν Οἶκον τῶν Χαζάρων των επιφανών (ahl bait ma'rûfīn) καὶ, εἰς ἓνα τελετουργικόν μυήσεως, παρ' ὀλίγον νὰ στραγγαλιστεί ἐως ὃτου δηλώσῃ τὸν ἀριθμόν τῶν ἐτών πού ἐπιθυμούσε νὰ βασιλεὐσῃ, με τήν λήξη τῶν ὁποίων θὰ σκοτωθεί από ευγενείς".
 Ἇρα ὑπῆρξεν ἡ λεγόμενη Χαζαρία. 
 Ὲτσι ὁ Geoffrey Ross Pyatt, ὁ μεσίτης καὶ μεσολαβητής πωλήσεως τῆς Ἑλλάδος κατῆλθεν ἀπὸ τὴν Κχαζαρίαν τὸ 2016, ἐπὶ Ομπάμα, εἰς τῆν Ἑλλάδαν διὰ νὰ ἐπιβάλλῃ καταστάσεις. 
 Ὃπως ἀποκαλεῖ Κριμαία τὴν ἀρχαίαν Ταυρίδαν, ἀποκαλεῖ καὶ τὴν Ἑλλάδαν ὠς Greece... 
 Go home πονηρούλη Geoffrey Ross Pyatt! 
 Καλῶ ἐπίσης, ὃλους τοὺς πακιστανούς, ἀφγκανούς καὶ ὃλους τοὺς ἀφρικανούς νὰ πάρουν τὸ κομπόδεμά τους καὶ σιγά - σιγά νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν χώρα των. Ὃπου εἶναι Κύριοι, ἀλλά κυρίως Ἂνθρωποι Πολίται τῆς χώρας των (Πακιστάν, Ἀφγκανιστάν, Σουμερία, Σομαλία, Νιγηρία κλπ) 
Ἒχουν ἐξαπατηθεῖ ἐρχόμενοι εἰς χώραν τῆς ἀπρεποῦς ἀνεργίας, τῆς δυστυχίας, τῶν ήλιθίων πολιτικῶν. 
Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΑΛΛΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΟΥΣ Εὶναι ὃμως βέβαιον ὃτι οὒτε ὁ Ross Pyatt οὒτε οἱ ἀλλοδαποί - εισβολεῖς πρόκειται νά διαβάσουν ὃτι γράφεται ἐδὠ. 
 Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΝ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Αὐτὸ ὃμως ἐπιβάλλει τὴν ἈΦΑΊΜΑΞΙΝ τῶν καρκινωμάτων ποὺ σαπίζουν τοὺς Ἑλληνικούς ἰστούς.
 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΣΚΟΣ ΤΟ ΚΟΥΛΙ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΦΤΗΣ ΜΑΥΡΟΒΟΡΙΔΗΣ καὶ ὃλοι οἱ παρατρεχάμενοι, οἱ Χαχαχὠλοι ἀποτελοῦν μισελληνικά καρκινώματα καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀποβληθοῦν ἀπὸ τὸν ἱερόν ἰστόν τῆς Ἑλλάδος.
 Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΛΛΗΝΑ. ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΣΙΝ. ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑΝ ΓΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 
Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/ Ἀκοῦμε, https://ellas21.com/ ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ! (Ἡ Ἡμέρα τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος Ἒφθασεν). 
 ΦΘΑΝΕΙ Η ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΣΩΜΕΝ.

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος Οὐψάλα ​

Δεν υπάρχουν σχόλια:

O Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέϊ Σοϊγκού ανακοίνωσε οτι οι απώλειες της ουκρανικής πλευράς σε ανθρώπινο δυναμικό κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της «αντεπίθεσης», ξεπέρασαν τους 125 χιλιάδες νεκρούς

  «Κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της λεγόμενης αντεπίθεσης, ο εχθρός έχει χάσει πάνω από 125.000 ανθρώπους και 16.000 μονάδες διαφόρων όπλ...