8/4/22

Θα απαγορεύεται η είσοδος στον Παράδεισο στους Ανεμβολίαστους


 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...


ΤΩΡΑ ΣΠΥΡΟ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΣΤΑ e-mail:
(πρέπει να σου έχει έρθει...)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Αποδέκτης : ........ , Όνομα Χρήστη (Username): ........

Ενόψει της επιβολής του προστίμου στους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους και δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της με αρ. ΓΠ.οικ. 7586/2022 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Επικρατείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(ΦΕΚ Β΄ 608, εφεξής η «ΚΥΑ»), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Η πράξη επιβολής του προστίμου αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο λογαριασμό των πολιτών στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο υπόχρεος εισέρχεται με τους κωδικούς του στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/e-Κοινοποιήσεις και ενημερώνεται για την ανάρτηση της πράξης. Την ανάρτηση αυτή συνοδεύει ειδοποίηση που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο πολίτης στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την απόφαση Α. 1025/2022 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄ 765).
2. Για την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου γνωστοποιούνται στην ΑΑΔΕ, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, το ύψος του προστίμου και η περίοδος που αυτό αφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ίδια, ως άνω, ΚΥΑ.
3. Η ΑΑΔΕ έχει οριστεί από το άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 4865/2021 ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας που συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους και δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού COVID-19, αποκλειστικά με σκοπό την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη του προστίμου που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 4 του ν. 4865/2021 και στην ίδια ως άνω ΚΥΑ.
4. Η περιγραφόμενη συλλογή και επεξεργασία από την ΑΑΔΕ των προσωπικών αυτών δεδομένων των πολιτών αποτελούν επεξεργασία απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος βάσει του εθνικού δικαίου (άρθρο 9 παρ. 2 περ. ζ ΓΚΠΔ) και δεν εξαρτώνται από τη συγκατάθεση των πολιτών ή την εναντίωση τους σε αυτές.
5. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ για την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη του προστίμου που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 4 του ν. 4865/2021, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και διατηρούνται από την ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη του προστίμου.
6. Η πράξη επιβολής του προστίμου προσβάλλεται δικαστικά με την άσκηση προσφυγής ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 24 ν. 4865/2021. Δεν προβλέπεται η προηγούμενη άσκηση ειδικής ή ενδικοφανούς προσφυγής.
7. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της επιβολής του προστίμου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 9 της Κοινής Απόφασης, ήτοι την ηλικία, τον εμβολιασμό στο εξωτερικό, τη νόσηση στο εξωτερικό, την ιδιότητα υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, την υπαγωγή στις εξαιρέσεις του άρθρου 206 Ν. 4820/2021, τη χρήση διαφορετικού ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΥΠΑ, τη φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή και τη δικαστική συμπαράσταση, παρέχονται επιπλέον οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://emvolio.gov.gr/prostima. Με βάση τις οδηγίες αυτές, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία, από την οποία αντλείται η πληροφορία στην οποία στηρίζεται η επιβολή του προστίμου και, μέσω της διεκπεραίωσης της υπόθεσής σας σε αυτή, η ΑΑΔΕ θα ενημερωθεί προκειμένου να προβεί σε οίκοθεν διαγραφή του προστίμου.

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΡΑΜΙΕΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ??????? ΘΑ ΠΑΡΗΣ ΤΑ ΦΡΥΔΙΑ ΜΑΣ

Τετάρτη 30 Μαΐου 1945 ο Ριζοσπάστης ανακοίνωσε την άφιξη στην Αθήνα του σύντροφου Νίκου

  Μετά την συμφωνία που έκλεισε στο Λύνεμπουργκ, ο Ζαχαριάδης με την Ιντέλιτζενς Σέρβις, o Άγγλοι, τον μετέφεραν συμβολικά  τον σ. Νίκο, ...