21/6/23

101 χρόνια από την Προδοσία στην Μικρά Ασία. Η 21η Ιουνίου 1922