30/6/23

101 χρόνια από την Μικρασιατική ΠΡΟΔΟΣΊΑ , Η 30η Ιουνίου 1922. 34 ημέρες πριν το Colpo Τρικούπη