25/10/13

Κιόλες λεν αλλάχ-αλλάχ

Κι όλες λεν αλλάχ-αλλάχ, Αρχοντώνη μου!

ΥΓ. Κλαίνε στα χαρέμια οι σκλάβες
   Τρέμουν την οργή του Πασά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η τελετουργική εκτέλεση του Ιωάννη Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου / 9 Οκτωβρίου 1831 έγινε με εντολή της Στοάς του Λονδίνου και του Ρότσιλντ.

  Η τελετουργική εκτέλεση     του   Ιωάννη Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου / 9 Οκτωβρίου 1831 έγινε   με εντολή της Στοάς του Λονδίνου και τ...