Η 21η Οκτωβρίου στην Ιστορία

1096 . Η σφαγή των 20.000 σταυροφόρων του «λαού» του Πέτρου του Ερημίτη, σε ενέδρα των Σελτζούκων υπό τον Κιλίτζ Αρσλάν Α'. Μόνο 3000...