13/7/17

ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΥΓΕΙΑ, καλημέρα Σπύρο, Φώς Ησιόδου εις Όλους τούς Έλληνας.
Εἰς τούς 19,1°C καί ο Κέλσιος επί τέλους εβγήκε διά περίπατον εις τόν πεζόδρομον εντός τού κέντρου της Ουψάλας, όπως έκανε τό 1700, έξω από τό διατηρητέον κτίριον τού Πανεπιστημίου. Εκεί εσπούδασα τό 1990 Αισθητική Τέχνης. Δηλαδή περί Πλάτωνος καί Λογγίνου...
Όμως συμφωνώ καί εγώ ότι τό θέμα είναι τό ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.
Δηλαδή τό ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. Η ¨αρχή είναι οπωσδήποτε όλα τά ενθαρρυντικά , όπως «Η εν τη Ενώσει ισχύς», «Η αφύπνισις της Ελληνικής Συνειδήσεως»...
καί όλα τά υπόλοιπα θετικά τά οποία γράφονται καί λέγονται.
Γεγονός είναι πάντως ότι τό Κράτος Δικαίου εκλείπει εις τήν Επικράτειαν τής σημερινής Ελλάδος. Άν όμως τώρα δεχθούμε τήν παρατήρησιν τού Ησιόδου ότι οι γυναίκες παύουν νά τεκνοποιούν όταν εκλείπει τό Κράτος Δικαίου,
δηλαδή όταν οι ταγοί κυβερνούν πέραν τής Δικαιοσύνης, τότε ήδη από τό 1996, περίπου, παρατηρούμεν μίαν κάμψην τεκνοποιήσεως.
Τό οποίον υποδηλώνει ότι όσοι έκυβέρνησαν από τό 90 εφήρμοσαν άδικους καί επαχθείς νόμους διά τούς κατοικούντας εντός τής χώρας. Θεωρώ επίσης κεφαλαιώδη τά περί Ομολόγων της Ελλάδος.
Τά Ομόλογα των 4,8%, προκαλούν ανατριχίλα...
Ας αναδείξωμεν λοιπόν τό συνθημα της Εκπομπής μας δηλαδή τήν ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ καί όχι μόνον.
Προτείνω νά πωλούνται τά Ομόλογα εις τήν εγχώριον Αγοράν όσων δηλαδή θέλουν νά βάλουν εις τήν άκρην 20 ευρώ επί παραδείγματι, τά Ομόλογα νά αποδίδουν 5 καί 6%...
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο πράσινος θρίαμβος του επτάστερου στο Βερολίνο είναι πάνω από κάθε περιγραφή. ΒΟΥΝΤΟΥ ΒΟΥΝΤΟΥ!!!!!

  Δυο πράγματα. 1. Ο Δημήτρης μαζί με τον μικρό Παύλο και την Ομάδα πρέπει να πάνε το "έβδομο" στον τάφο του Μεγάλου Παύλου. 2. Οι...