10/11/21

Η Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και η ΠΦΑΪΖΕΡ

Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της ΕΣΤΑΤ μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. από την  ηλικιακή κατηγορία 60 – 69 ετών πέθαναν 11.344 συνταξιούχοι. Το  Ποσοστό κάλυψης αυτής της κατηγορίας με εμβόλια είναι  80,3%. Επομένως πέθαναν 9109 εμβολιασμένοι είτε πλήρως είτε μερικώς. 

Στην ηλικιακή κατηγορία 70 – 79 ετών πέθαναν 20.181 συνταξιούχοι. Από αυτούς, το 82,7% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ήταν εμβολιασμένοι. Δηλαδή 16,689. 
 
Στην ηλικιακή κατηγορία 70 – 89 ετών πέθαναν 40.748. Από αυτούς, το 74,3% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία είχαν εμβολιαστεί. Δηλαδή, 30275. 
Στην ηλικιακή κατηγορία 90+ πέθαναν 23.654, εκ των οποίων το 74%ήταν εμβολιασμένοι .Δηλαδή 17.503. 

Συνολικά από τους 95.927 συνταξιούχους που πέθαναν μεσα στις 39 πρώτες εβδομάδες του 2021, οι 73.576 ήσαν εμβολιασμένοι είτε πλήρως είτε με μια δόση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

6η Δεκεμβρίου στην Ιστορία

Η 6η Δεκεμβρίου είναι η 340η ημέρα του Γρηγοριανού ημερολογίου. Απομένουν 25 μέρες ως το τέλος του έτους . 1240.  Ο εγγονός του Τζένγκ...