27/8/22

Πριν 48 χρόνια. Και ο ΚΟΥΦΟΣ αναδιάρθρωσε την #ΚΥΠ. Έβαλαν το πηλήκιο στραβά.

Στο πέρασμα της ΚΥΠ την κοιλιά της κρατεί,           η ΔΟΞΑ που στραβοπατεί🎵🎵🎵🎵🎵

Δεν υπάρχουν σχόλια: