28/8/22

ΠΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

 Στο πλαίσιο του διαλόγου που υποστηρίζεται από την ΕΕ, η Σερβία συμφώνησε να καταργήσει τα έγγραφα εισόδου/εξόδου για όσους έχουν έγγραφα ταυτοποίησης του Κοσσυφοπεδίου και το Κοσσυφοπέδιο συμφώνησε να μην τα εισαγάγει για όσους έχουν σερβικά δελτία ταυτότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: