6/4/23

ΜΗΤΣΟΙ ΚΑΙ ΤΑΚΗΔΕΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ 
ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. 
Νεφελώδης, χιονόκαιρος εἰς τοὺς -02°C ἐν Οὐψάλα 
(Uppsala). Χιονίζει τοῦ χειμώνα καιροῦ. 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS. 1821 - 2023.
Πέραμα, ναυπηγική ζώνη, 26 Σεπτεμβρίου 1989. 
Δουλεύω μὲ τὸν μαστρο-Νίκο τὸ ναυπηγό. 
Μετροῦμε τὸ σκαρί ἑνός πλοίου ὃταν ἀκοῦμε εἰς τὸ ράδιο
 ὃτι ἐσκότωσαν τὸν Παύλο Μπακογιάννη. 
Ὀκτώ τὸ πρωΐ, εἶπαν, τρεῖς πιστολέρος ἒξω ἀπὸ τὸ γραφεῖο
 του εἰς τὸ Κολωνάκι. Ἀνεξιχνίαστη δολοφονία κατ' ἐμὲ. 
Τὶ καὶ ἂν ἒγραψεν δέκα σεντόνια χαρτί ἡ "17 νοέμβρη".
 Τὶ καὶ ἂν οἱ κύριοι Δημήτριος Κουφοντίνας, 
Ἡρακλῆς Κωστάρης καὶ Ἀλέξανδρος Γιωτόπουλος 
κατεδικάσθησαν εἰς ἰσόβια δεσμά καὶ εἰς κάθειρξιν 15 ἐτῶν
 οἱ Σάββας Ξηρός καὶ Βασίλειος Τζωρτζᾶτος τὴν 
17 Δεκεμβρίου 2003. 
"Μὴν τὸ ἀγγίζεις τὸ ΘΕΜΑ", μοῦ ἐπαναλαμβάνει φίλος μου.
 Μὰ "Ἑλληνόφωνο πρόγραμμα πρός Ἑλλάδα μέσω
 deutsche welle... 
Στέρησις τῆς Ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος διὰ τὴν 
ἀντιδικτατορικήν δράσην, πολιτικόν ἂσυλον εἰς Δυτικήν 
Γερμανίαν". 
Καὶ ἐπὶ πλέον, "Συμφώνως μὲ τὴν μαρτυρίαν τῆς συζύγου 
Ντόρας Μπακογιάννης-Μητσοτάκη, βόμβα εἰς τὸ σπίτι του
 τὸ 1970 εἰς τὸ Μόναχο. 
Ἡ γερμανική ἀστυνομία τοῦ εἶχεν εἰπεῖ ὃτι ὑπεύθυνες ἦσαν
 αἱ Ἑλληνικαί Ἀρχαί..." Ἦσαν; 
Ποῖος ὁ λόγος λοιπόν ποὺ ἡ ἀντιδικτατορική "17 νοέμβρη"
 ἐχάρισεν τὴν ζωήν εἰς τὸν Κοσκωτᾶν καὶ πολλούς ἂλλους
 καὶ ἐτυφέκισεν τὸν γαμβρόν Κ. Μητσοτάκη;... 
Τὸν ἀντιδικτατορικόν; 
"Μὴν τὸ ἀγγίζεις τὸ θέμα..."
21 ΜΑΙΟΥ 2023, ΕΚΛΟΓΑΙ καὶ ἡ ἐκλεκτή οἰκογένεια
Μητσοτάκη πλουτίζει, αὐξάνεται καὶ πληθύνεται
 προστατευομένη ἐκ τῶν παντοίων κινδύνων ποὺ 
ἐλογχεύουν ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ καταρρακώνουν τοὺς 
Ἓλληνας.
Τὶ σημαίνει λοιπόν προοδευτικός, συντηρητικός, ἀριστερός
, δεξιός, ἀκροαριστερός ἢ ἀκροδεξιός; 
Ἢ μήπως ὃλοι αὐτοὶ τὸ 1989 ὡς ἀγγλοπρεπεῖς ἀπετέλεσαν
 τὸ ἐπιτελεῖον τοῦ Λαότκι Τζανῆ, τοῦ "Μητσοτάκαρου"; 
Τότε ποὺ ΟΙ ΑΘΕΑΤΟΙ εἶχαν συσπειρώσει "τὶς μεγάλες
 πολιτικές οἰκογένειες", τὴν Δεξιάν καὶ τὴν Ἀριστεράν
 κατὰ τῶν "μεσογύφτων"; 
Εἰς τὴν πραγματικότητα ἲσχυεν κάτι ἂλλο. 
Ἡ Αἰσχρή αὐτῶν Μεγαλειότης καὶ τὰ βαποράκια της, ΝΔ, 
Συνασπισμόν καὶ τὰς οἰκογενείας τῶν ἁρπακτικῶν, 
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ τὸν Ἀρχηγόν τῆς
 Ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος τὸ 1821, Ι. Καποδίστρια, 
ἐν ἒτει 1989 ἐπανασυντάχθησαν. 
Καὶ ἐξεκίνησαν μίαν μεγάλην ἐπίθεσιν κατὰ τῶν Ἑλλήνων.
 ΕΙΠΑΝ: Ποῖος εἶναι αὐτός ὁ Α. Παπανδρέου ποὺ
 ἐτόλμησεν νὰ Αμφισβητήση ΤΟ ΙΔΙΚΤΗΣΙΑΚΟΝ ΜΑΣ
 ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΜΑΣ, OUR GREECE;
Ἐφρόντισαν ἐνωρίς ὃμως κατὰ τὴν περίοδον τῆς 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, 
μεταξύ 1981 - 89 νὰ διαλύσουν 97 μεγάλες ἑταιρεῖες
 ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος. Ἐδελέασαν τὸ 80% τῶν ἐφοπλιστικῶν
 ἑταιρειῶν ἀπὸ Πειραιᾶ εἰς Λονδίνον ἐνῶ συνδικαλιστικῶς
 καὶ βιαίως ἐγκρέμισαν τὸ κοινωνικόν κράτος τῆς ἐλπίδος.
 Ὁ δὲ Φίλος τῆς Μαριχουάνας τὸ ἀποτελείωσεν τὴν
 23 Ἀπριλίου 2010."... 
Ἐμεῖς (οἱ μητσοτάκηδες) θὰ πάρωμεν τὸ μεγαλύτερον 
μέρος καὶ οἰ τοῦρκοι (οἱ άδελφοί Κόχ) τὸ μικρότερον.
 Ὁ δικαστής θὰ χαράξῃ τὴν Γραμμήν (τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Αἰγαίου ΑΠΟ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ) Αἰγαίου". 
Κων. Μητσοτάκης, 1992. 
Ντόρα τῆς τουρκίας "πρέπει νὰ ξέρῃ ὁ κόσμος ὃτι 
ἡ τουρκία ἒχει ἀτελείωτες ἀκρογιαλιές ἀπάνω ἀπὸ τὸ 
Αἰγαῖο".
Αὐτὸ ὃμως ποὺ ἀγνοεῖ ἡ ἂσπονδη τοὐρκισσα 
Ντόρα Μπακογιάννη-Μητσοτάκη,
ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗΝ.
Ἀκριβῶς ὃπως ἦσαν ὑπὸ κατοχήν εὶς Πέρσας καὶ 
βαρβάρους πρὸ 2500 ἐτῶν.
(500-330). 
ΟΤΙ αὐτὰ τὰ ἱερά Χώματα ἐλευθερώθησαν ἀπὸ τὸν
Μέγα Ἓλληνα Ἀλέξανδρον τὸ 330 πεχ. 
ΟΤΙ αὐτὰ τὰ ἱερά Παράλια ἀπελευθερώθησαν καὶ τὸ 1920 
καὶ ἐπροδόθησαν.
Πόσον ἐπίκαιρον εἶναι λοιπόν τὸ ΒΥΘΙΣΑΤΕ ΤΟ ΧΟΡΑ!;
Πρὸς τοῦτο καταγράψετε καὶ διαδώσατε τὸ:
Αιγηΐδα, η βυθισμένη κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού
 – Κώστας Σκανδάλης
Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ21 ΜΕ ΑΝΔΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, 
ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
 ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ.
ΑΦΡΟΛΟΓΗΤΗ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 
ΔΙΩΞΙΜΟ ΤΩΝ FUNDS.
ΕΛΛΗΝΕΣ, Hellens,
"What can you do for your country?”
«Tὶ μπορεῖς νὰ κάνῃς ἐσύ διὰ τὴν χώρα σου;».
ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ 21!
ΖΗΤΩ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΘΕ! ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΤΕ, ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ!
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.
 Φυσική Ἀνοσία. Ἡλιος, Κίνησις καὶ Βιταμίνη C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε μηνυμα με τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέϊ Ριαμπκόφ προς τους πολίτες της Δύσης ότι «οι πολιτικές τους ελίτ έχουν χάσει τα αυγά και τα Πασχάλια»

ΜΟΣΧΑ. Ο Ρώσος υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέϊ Ριαμπκόφ , δήλωσε  στο TASS ,  ότι «οι δυτικές πολιτικές ελίτ που κάνουν συνεχώς δηλώσεις σχετικ...