30/3/11

Επανέρχονται οι «Συνταξιούχοι εκσυγχρονιστές» του Σημίτη, για να «σώσουν την Χώρα»

Ανακοινώνεται σήμερα η αύξηση κεφαλαίου η ΑΤΕ Bank .Νέος μέτοχος το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τραπεζικοί κύκλοι, λένε ότι θα επανέλθει στην ΑΤΕ Bank, από το Τ.Π.Δ και ο κ. Γιάννης Παπανίκος, υποδιοικητής της ΑΤΕ επί διοικήσεων Πέτρου Λάμπρου και τώρα αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος του Τ.Π.Δ και μέλος του Δ.Σ της ΑΤΕ Ασφαλιστικής. Ο συνταξιούχος κ. Γιάννης Παπανίκος (του εκσυγχρονιστικού μπλοκ του ΠΑΣΟΚ Σημίτη), ανήκει στους λεγόμενους «επίγονους Θ. Καρατζά» (προέρχεται από την ΕΤΕ)και είναι «κολλητός»του Θόδωρου Πανταλάκη και του Τριαντάφυλλου Λυσιμάχου της Πειραιώς. Εν κατακλείδι ήταν ο "YES MEN" του Θ. Καρατζά στην ΕΤΕ, του Πέτρου Λάμπρου στην ΑΤΕ και του Τριαντάφυλλου Λυσιμάχου όταν ο τελευταίος ήταν Γενικός Διευθυντής στον Αστέρα Ασφαλιστική και Διευθύνων Σύμβουλος στην Αγροτική Ασφαλιστική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: