9/4/13

14+1 Τζαμιά θέλουν στην Αθήνα Ιουδαίοι+Μασόνοι+ ΠΑΣΟΚ+ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

O ΦΙΛΟΓΕΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ
Ανακοίνωση-φωτιά για το Τζαμί και τον τενεκέ Καμίνη

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ με αφορμή τις δηλώσεις του λαθροδήμαρχου της Αθήνας Καμίνη που δήλωσε ότι θέλει 14+1 τζαμιά στην Αθήνα έκανε την ακόλουθη δήλωση: ᾿

Εν Πειραιεῖ τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 2013
  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Μέ πρόσχημα τήν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως πού δῆθεν παραβιάζεται γιά νομίμους καί παρανόμους κατοικούντας στό λεκανοπέδιο μουσουλμανικῆς θρησκευτικῆς παραδοχῆς συνανθρώπους μας πού ὡστόσο ἀκώλυτα καί ἐλεύθερα διατηροῦν 150 τόπους λατρείας τους, ἡ θεσμοθέτηση καί ἡ μετά πάσης κρατικῆς ἐπισημότητος ἑδραίωση στήν ἱστορική πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης τήν Ἀθήνα, τήν ποτισμένη μέ τό αἷμα τῶν μαρτύρων της γιά τήν ἀποτίναξη τῆς 400ετούς δουλείας τοῦ Ἰσλάμ μέ τήν σέ βάρος τοῦ Κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπό τήν Πολιτεία ἀνέγερση τεμένους στό Βοτανικό, εἶναι ἕνα πολύ καλά ἐνορχηστρωμένο σχέδιο γιά τήν ἀπό πολλῶν χρόνων ἐπιχειρουμένη ἀποδόμηση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἰδιοπροσωπείας καί ταυτότητος τῆς χώρας.

Σάν πολιορκητικός κριός γιά τήν ἐκπόρθηση τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Γένους χρησιμοποιεῖται τό Ἰσλάμ, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τίς δηλώσεις στό Δημοτικό Συμβούλιο Ἀθηνῶν τοῦ Δημάρχου κ. Γ. Καμίνη, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τόν σέ ἐξέλιξη σχεδιασμό γιά τήν δημιουργία 14 ἄλλων Τζαμιῶν σέ ὅλη τήν ἔκταση τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

 Εἶναι θλιβερό καί ἀποκαρδιωτικό τό γεγονός ὅτι σέ αὐτό τό βύθιο σχέδιο ἐξανδραποδισμοῦ, συμπράττουν τά κόμματα τῆς συγκυβέρνησης Ν. Δημοκρατίας καί Πασόκ, πού κατά τεκμήριον ὄφειλαν ἐκφράζοντα τήν ἐκλογική τους βάση νά μήν «κουβαλοῦν νερό στό μῦλο» τῆς διεθνοῦς ἀποδόμησης -ὅπως στήν πλειοψηφία τους τά λοιπά κόμματα τῆς ἀριστεράς- πού ἔχει στήσει τό γνωστό διεθνές σύστημα, ὅπως πασίδηλα ἀποδείχθηκε πλέον μέ τήν λεγόμενη «Ἀραβική Ἄνοιξη» γιά τήν ἐπανίδρυση τοῦ χαλιφάτου καί τήν διά μέσου αὐτοῦ ἐκπόρθηση τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης.

Εἶναι θλιβερό τό γεγονός ὁ Πρωθυπουργός τῆς Χώρας μετά τόν χυδαῖο ἐμπαιγμό του ἀπό τόν Τοῦρκο ὁμόλογό του, ὁ ὁποῖος κατά τήν μαρτυρία τοῦ Πρεσβευτοῦ τῆς Ἀρμενίας στήν Ἑλβετία γνωστοῦ τραγουδιστή Σάρλ Ἀζναβούρ «μισεῖ θανάσιμα Ἕλληνες καί Ἀρμενίους» ἀμέσως μόλις ἐπέστρεψε ἀπό τήν κοινή συνεδρίαση καί κοινοποιήθηκε στά Ἡνωμένα Ἔθνη ἡ ρηματική διακοίνωση τῆς Τουρκίας, ὅτι ἡ Ἑλλάς ψεύδεται ἀσύστολα καί δῆθεν παραβιάζει τό διεθνές δίκαιο καί ὅτι τά νησιά της δέν ἔχουν ὑφαλοκρηπίδα, ἔσπευσε διά τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης νά ἀναρτήση στήν «Διαύγεια» τήν δημοπράτηση κατασκευῆς τοῦ Τεμένους.

Παρά τό γεγονός ὅτι ἐξεδικάσθη ἐνώπιον τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ αἴτησις ἀκυρώσεως καί ἀναμένεται ἡ ἔκδοσις ἀποφάσεως περί τοῦ εὐθέως σχετικοῦ ἀντισυνταγματικοῦ Νόμου πού παραβιάζει ἀνερυθρίαστα τίς συνταγματικές ἀρχές τῆς ἰσότητος, τῆς ἀναλογικότητος καί τῆς περιβαντολλογικῆς προστασίας καί μάλιστα χωρίς κανένα ἐμφανές ἀντάλλαγμα μέ τήν ἀρχή τῆς ἀμοιβαιότητος, ἐπεστράφη λ.χ. ὁ πανίερος ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στό νόμιμο ἰδοκτήτη του τό πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο;

Ὅπως ἀποκαλύψε ὁ κ. Γ. Καμίνης πού θά ξαναεκτεθεῖ γιά Δήμαρχος Ἀθηναίων, ὅπως δήλωσε, γιά νά ὑλοποιήση φαίνεται τήν πρόθεσή του νά ἰσλαμοποιήση τήν Ἀθήνα, τό σχέδιο προβλέπει τήν διά μέσου τῆς ἰσλαμοποιήσεως συνταγματική θρησκευτική οὐδετεροποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ὥστε νά πάψη νά εἶναι Ἑλληνορθόδοξη Πολιτεία καί νά πάψη νά ἐκφράζη τό Ὀρθόδοξο Γένος.
Εἶναι χαρακτηριστικό καί ἀποκαλυπτικότατο τῶν ἀνωτέρω τὀ ἄρθρο τοῦ κ. Γ. Λιεροῦ στήν ἐφημερίδα ΕΠΟΧΗ (10/3/2013) τῆς Ἀνανεωτικῆς Ἀριστερᾶς δηλ. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ πού ἔγραψε τά ἑξῆς φρικιαστικά: «Δέν μᾶς ἀρκεῖ ἡ Ἐκκλησία νά πάψει νά ἐμποδίζει τήν ἀνέγερση λατρευτικῶν χώρων γιά τούς Μουσουλμάνους. Πρέπει νά πάει μπροστά καί νά ἀναλάβει ἐνεργό ρόλο στήν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων τους συμπεριλαμβανομένων καί τῶν θρησκευτικῶν. Έτσι θά ἔδινε τό ἔναυσμα γιά μιά γόνιμη διαδικασία συναντήσεων καί ἀνταλλαγῶν μέ τούς μουσουλμάνους μετανάστες οἱ ὁποίοι θά μποροῦσαν νά δώσουν πολύ ἐνδιαφέρουσες πολιτισμικές συνθέσεις τά στοιχεῖα γιά ἕνα νέο λαό ἀπό ντόπιους καί μετανάστες (sic)».

Στίς πολύ ἐνδιαφέρουσες πολιτισμικές συνθέσεις περιλαμβάνεται ἀσφαλῶς ἡ Σαρία, ἡ μπούργκα καί ὁ «τετιμημένος στῦλος» τοῦ Ἰσλάμ τό Τζιχάντ. Αὐτό εἶναι τό ζητούμενο λοιπόν, ὅτι δέν πέτυχε ὁ Ἰμπραήμ πασᾶς πού σχεδίαζε τήν δημογραφική ἀλλοίωση τῆς Χώρας μέ τήν μεταφορά φελλάχων ἐπιδιώκει μέ κάθε μέσο νά τό ἐπιτύχη σήμερα τό δειθνές σύστημα μέ ὀργανέτα, διατάκτες καί παπαγαλάκια του τούς παραπάνω ἀναφερομένους καθώς καί μέ τό συρφετό τοῦ μιντιακοῦ ἐξωνημένου χώρου.

 Ὁ κ. Γ. Καμίνης πού ἀρνήθηκε τήν χριστιανική θρησκευτική ὁρκοδοσία, πού «διέγραψε» τήν πρωϊνή προσευχή ἀπό τόν «ΑΘΗΝΑ 9,84», πού κατά τήν κοπή τῆς χριστιανικῆς βασιλόπιττας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ἀπηξίωσε τήν παράδοση καί πού φέρεται σάν ἀγνωστικιστής, τόν «ἔπιασε» ὁ καϋμός καί ὁ πόνος γιά νά γεμίση τίς γειτονιές τῶν Ἀθηνῶν μέ μουσουλμανικά τζαμιά γιατί βέβαια ἄν τοῦ βγεῖ «ὁ Θεός νά φυλάξη» καί σέ κάθε γειτονιά ἀνεγείρει 2 τζαμιά γιά τούς σουνίτες μουσουλμάνους θά πρέπει νά ἀνεγείρει καί 2 γιά τοῦς σιϊτες μουσουλμάνους, 2 γιά τούς δρούζους μουσουλμάνους, 2 γιά τούς μπετακτξήδες μουσουλμάνους, 2 γιά τοὐς ἀλεβίδες μουσουλμάνους καί δέν συμμαζεύεται...

Ἀντιλαμβάνεται ὁ καθείς τί πράγματι συμβαίνει ἐν προκειμένῳ καί ὅτι στόχος τοῦ γνωστοῦ διεθνιστικοῦ συστήματος εἶναι νά παύση ἡ Ἑλλάδα νά εἶναι Ὀρθόδοξη καί νά μεταβληθῆ σέ δῆθεν οὐδετερόθρησκο κράτος πού στήν συγκεκριμμένη περίπτωση σημαίνει διωγμό τῆς Ἐκκλησίας καί κατάλυση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἰδιοπροσωπείας. Αὐτό διερωτῶμαι δέν τό ἀντιλαμβάνεται μεγάλο μέρος τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας καί σύμπας ὁ πνευματικός κόσμος ὁ περί ἄλλα τυρβάζων;

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ο Σεβασμιότατος μητροπολίτης Σεραφείμ έπρεπε να ειναι ο αρχιεπίσκοπός μας!!! Αυτόν θέλουμε!!! ένας πραγματικός Έλλην πατριώτης εθνάρχης και ποιμένας!!!

Ανώνυμος είπε...

(http://gr.altermedia.info
/?p=18435)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καθε ευρω και χρεοκοπια

Καθε χωριο και σταδιο με τεμενος

Καθε πολις και παρασιτικον θαυμα

(μασα-γιοκ πρωτα ο κοπριτης)


ΘΑΥΜΑ ! ΘΑΥΜΑ!

Μετα την ανακοινωσιν για 14 τζαμια και 33 βουστασια του δημαρχου Λαθραιων "120 ηνωμενα βοιδοστασια" ,γιαχβε και αλλαχ ηρχισαν τα θαυματα των!

πανεξυπνοι ψηφοφοροι του πανσεπτου ευρω-τραπεζικου τοξου ελεημονουν, μουγγοι μιλουν,τυφλοι βλεπουν ,ασωματες κεφαλες τραγουδουν τραπεζες διασωζονται χωρις χρηματα και αναπηροι διχως ποδια βγαζουν (Λαθρο) ποδαρια και παρελαυνουν εν αθηναις!

Λαθρο-θαυματα για λαθροστυλιαρια...

Ο νεος ρεμιξε τουρλου τουρλου μπασταρδε κοκκινος καπιταλιζε λαος της ελλαντα (μπλακ και ρεντ λειμπελ) θαυματουργει πριν καν παρει ιθαγενεια και επιδομα !

ιδου εις τον συνδεσμον κατωθι η επιδειξις των λαθραιων θαυματων μετα οπτικοακουστικης συνοδειας του νεου θαυματουργου πολιτισμου που ηδη αντικαθιστα τον παλαιον ελληνικο .

http://gr.altermedia.info/?p=18435

Ανώνυμος είπε...

(http://gr.altermedia.info
/?p=18435)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καθε ευρω και χρεοκοπια

Καθε χωριο και σταδιο με τεμενος

Καθε πολις και παρασιτικον θαυμα

(μασα-γιοκ πρωτα ο κοπριτης)


ΘΑΥΜΑ ! ΘΑΥΜΑ!

Μετα την ανακοινωσιν για 14 τζαμια και 33 χοιροστασια του δημαρχου Λαθραιων "120 ηνωμενα βοιδοστασια" ,γιαχβε και αλλαχ ηρχισαν τα θαυματα των!

πανεξυπνοι ψηφοφοροι του πανσεπτου ευρω-τραπεζικου τοξου ελεημονουν, μουγγοι μιλουν,τυφλοι βλεπουν ,ασωματες κεφαλες τραγουδουν τραπεζες διασωζονται χωρις χρηματα και αναπηροι διχως ποδια βγαζουν (Λαθρο) ποδαρια και παρελαυνουν εν αθηναις!

Λαθρο-θαυματα για λαθροστυλιαρια...

Ο νεος ρεμιξε τουρλου τουρλου μπασταρδε κοκκινος καπιταλιζε λαος της ελλαντα (μπλακ και ρεντ λειμπελ) θαυματουργει πριν καν παρει ιθαγενεια και επιδομα !

ιδου εις τον συνδεσμον κατωθι η επιδειξις των λαθραιων θαυματων μετα οπτικοακουστικης συνοδειας του νεου θαυματουργου πολιτισμου που ηδη αντικαθιστα τον παλαιον ελληνικο .

http://gr.altermedia.info/?p=18435

Chandelier Bong είπε...

Μπορεί κάποιος μεγαλύτερος να μου εξηγήσει τί ήταν οι "Φελλαχοι" που αναφέρει ο Σεβασμιότατος στην επίστολη στο σχέδιο του Ιμπραημ ;

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΛΙΚΑΡΙ!

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ!!!!!!!!

panos είπε...

Φελλάχοι εἶναι οἱ χωρικοὶ τῆς παλαιᾶς Αἰγύπτου(ἐννοεῖ συνονθύλευμα ἀνθρώπων, ἀλλοεθνῶν, ποὺ δὲν ἔχουν ἐθνικὴ ταυτότητα.

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΕΥΡΩ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ "ΒΟΣΚΗΣΟΥΝ" ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ;;;ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΗ ΙΔΕΑ ΝΟΜΙΖΩ,ΑΠΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ* ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ!!!
ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ

*ΕΝΝΟΩ ΤΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΤΣΥΡΙΖΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΠΙΟ ΧΟΙΡΙΔΙΟ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΜΙΝΗΣ.

Chandelier Bong είπε...

Ευχαριστώ για τηn διευκρίνηση ! Ποιό ήταν το σχέδιο του Ιμπραήμ με τους Φελάχους ;

Ανώνυμος είπε...

Γιατὶ μόνο τζαμιά; Να χτίσουμε καὶ βουδιστικοὺς ναούς. Γενικῶς γιὰ ὅλες τὶς θρησκεῖες, διότι δὲν γνωρίζουμε ποιοὶ θὰ ἐπιλέξουν τὴν πατρίδα μας γιὰ προορισμό.