10/4/13

Η Οικογένεια του Μπόστ μεγάλωσε

Η ένδοξη Ψωροκώστενα Μαμα Ελλάς, μετα τον Πειναλέοντα και την άπορο κορασίδα Ανεργίτσα απέκτησε  το θετό λαθρομεταναστόπουλο, και θρέφει πλέον τρία στόματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 1940.37η ημέρα του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Η Απελευθέρωση της Πρεμετής και του Δέλβινου. και η κατάληψη του Υψώματος 1532 στο Πόγραδετς

Κατά την 37η ημέρα του Πολέμου, ο  διοικητής του Ιταλικού εκστρατευτικού Σώματος στην Σκιπερία στρατηγός Σοντού, πρότεινε στον Μουσολίνι «δι...