16/1/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. 
Χειμών εις τούς 3°C εν Ουψάλα καί κεντρική Σουηδία έως τό Όσλο.
 Υποστηρίζω ότι όλα τά κακά καί τά καταστροφικά σχέδια εναντίον τής Ελλάδος εκπορεύονται από τήν κατεστραμμένην πόλιν τού Λονδίνου, καί δή ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΟΑ (ή όπως θέλει αποκάλεσε τό ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΝ ύβρεων, διαπλοκής, διαστρεβλώσεων κλπ εναντίον τής Ελληνικής είτε Ευρωπαϊκής Πολιτείαςεις τόν Χρόνον).
 Οπωσδήποτε υπάρχουν ικανοί, καί μέ υψηλήν επιστημονικήν κατάρτισιν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ εις τήν σημερινήν Αγγλίαν, τό Ηνωμένο Βασίλειον αλλά ποίοι είναι οι «Κρατούντες» εις τά διάφορα «πεδία» όταν συντηρούν τήν εχθρότητα καί ασεβούν εναντίον τού Έλληνος;
 Ποίος είναι άραγε ο Άξων μίσους καί καταδυναστεύσεως τών Ελλήνων, τής Ελλάδος, καί ως σημερινή γεωγραφική Ελλάς καί ως Ευρυτέρα Ελλάς
 (Ή άλλως Ευρωπαϊκή καί Μεσογειακή Ελλάς);
 Ας ιδούμε μερικά δεδομένα τά οποια πιστοποιούν τήν άποψίν μου. Ο ανωτέρω Άξων ΑΡΝΕΙΤΑΙ τήν αναγνώρισιν τών ονομασιών, HELLAS, HELLENS, Hellenic Republic κλπ. 
Αρνούνται τήν παράδοσιν απάντων των κλαπέντων μαρμάρων, περγαμηνών κλπ (καί τών Ελγινίων). Συνεχίζουν νά διαστρεβλώνουν τά τής Ελληνικής Πολιτείας καί τής Ελληνικής Ιστορίας μέ τήν παραγωγήν ψευδοφίλμ μέσω τού BBC είτε άλλων ΜΜΕ. Πχ Υποστηρίζουν ότι οι νέοι Σπαρτιάται εζούσαν ομοφυλικήν ζωήν! Διαισθάνομαι ότι η Στοά τού Λονδίνου ευρίσκεται πίσω από τήν οικονομική επίθεσιν εναντίον τής Ελλάδος (2010-2019) ως καί τής συνεχιζομένης προκλητικότητος τών τούρκων. 
Είναι πολύ εύκολον νά παραδεχθεί κάποιος ότι αγνοεί πράγματα καί ιστορικά γεγονότα είτε ότι έχει ίχνη... ηλιθιότητος! Έτσι μάς θέλει η καταραμένη στοά τού Λονδίνου από τό 1813. 
Ούτε καί ενδιαφέρθη νά λύση τό Ανατολικόν ζήτημα, τήν Μικράν Ασίαν. Υποστηρίζω μέ σθένος ότι η Ελλάς πρέπει νά παραμείνη ΕΚΤΟΣ τού αίσχους τών εξορύξεων, δήθεν ενεργειακών πηγών καί νά μείνη ως έχει: 
Νά παραμείνη μνημείον καί Θεραπευτήριον. Ως τό Φαρμακείον τής Φύσεως. Συμφώνως δέ μέ καταθέσεις ερευνητών «τό ανακάτωμα λαών» η μείξις Ευρωπαίων μέ μή Ευρωπαίους οδηγεί εις κοινωνία παραλόγου.
 Οι τριτοκοσμικοί θά υποχρεούνται νά τρέχουν εις «τρίτους κόσμους» διά νά καλύψουν τήν έλλειψιν αίματος, πλάσματος καί κυττάρων... θεωρούν ότι οι μή Ευρωπαίοι πρέπει νά δημιουργήσουν ιδικές τους τράπεζες αίματος, κλπ 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Ουψάλα 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Σωστά γράφεται, όχι εξόρυξη η Ελλάς είναι μουσείο και πρότυπο πολιτισμού