23/1/20

Ο ΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. 
Χειμών Μεσογείου εις τούς 3°C εν Ουψάλα, ως καί εις τήν 58ην παράλληλον Άνσλον/Όσλον Νορβηγίας – Αγίαν Πετρούπολιν Ρωσσίας. 
Δίχως νά προσδιορίζεται κάποια «κλιματολογική» Αλλαγή... 
Θεωρώ ότι από το 1968 ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΜΙΑΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ. Αποχαυνώσεως, μοχλεύσεως τών δύο φύλων, δραματικής αυξήσεως έξεως, χρήσεως καί θανάτων από τά ναρκωτικά καί τά χιλιάδες «φαρμακευτικά» παρασκευάσματα.
 Η ΜΕΙΩΣΙΣ ΑΝ ΟΧΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ. Ώρα είναι νά επιβεβαιωθή «στατιστικά» η σταδιακή μείωσις τού ανδρικού φύλου εις τάς Ευρώπας/Ελλάδαν. 
Τού υγιούς ανδρικού σπέρματος καί τών ανδροφόρων σπερματοζωαρίων... Τών υγιών ανδρών όπως εγνώριζεν η Ελεύθερη Ευρώπη εις τάς αρχάς τού 1900. 
Τότε πού οι βρυκόλακες καί οι τοκογλύφοι (διάβαζε Παγκοηλίθιοι-τραπεζίτες) είχαν τόν πάγκον τής Δεκάτης εις τό πεζοδρόμιον, τότε πού καί οι ισλαμισταί ένιωθαν ευτυχείς μέ ένα μόνο «χαλάκι» κατω από τά γόνατα (κυνηδόν ευλογείτε τόν Τάδε).
 Αναζητών, λοιπόν τήν «πρωτοκλασσάτη» Αλήθεια ανεκάλυψα μερικά «ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ» όπως έγραφεν ο Γάλλος ποιητής Σάρλ Μπωντλαίρ, τά οποία «μοιράζομαι» μέ φίλους.
 Τό 1922 προώθησεν τό Ιστιτούτον Ροκφέλλερ τόν «φεμινισμόν», συμφώνως μέ τόν σκηνοθέτη-συγγραφέα Άαρον Ρούσο.
 Ήδη από τό 1914 καί μετά τήν Άλωσιν τού ΔΝΤ από τούς βρυκόλακες (Μπενιαμίν Φράνκλιν) – τοκογλύφους, Ρότσιλντ, Ροκφέλλερ, Οπενχάϊμερ καί τά τρωκτικά τής Γκόλντμαν Σάκς, άρχισεν ο έλεγχος (διάβαζε ιδιοποίησις) τών κρατικών ταμείων. 
«Αντιληφθήκαμε ότι εφορολογείτο μόλις το 48% τού ενεργού πληθυσμού», δηλαδή οι άνδρες, είχεν εκμυστηρευτεί τόν Ιανουάριον τού 2001 ο Νίκ Ροκφέλλερ εις τόν Άαρον Ρούσο.
 Πάντοτε ομιλούμεν διά τόν καθομολογούμενον «φεμινισμόν» ο οποίος έχει επιφέρει δεινά καί πάνδεινα εις τήν κοινωνίαν Ανθρώπων. Δεινά όπως τόν εξαπανδρισμόν καί τήν δουλοποίησιν τών γυναικών, τήν αύξησιν τού αλκοολισμού καί τής ομοφυλοφιλίας μεταξύ τών ανδρών, τήν καταστροφήν τού κυττάρου μίας κλασσικής καί υγιούς κοινωνίας, δηλαδή τήν οικογένειαν ανδρός – γυναικός (πάντοτε συμφώνως μέ τά Ευρωπαϊκά/Ελληνικά κριτήρια), τήν σχέσιν άρρενος – θήλεος εκατομμυρίων ετών. 
-Ναί αλλά οι γυναίκες, οι γυναικείες κινήσεις, τά «γιού τού» καί τά «μή τού», όλα άσκοπα καί ανόητα είναι ;
 Πρός θεού, ΟΧΙ! Άν είναι δυνατόν! 
Εκείνο όμως τό οποίον λησμονείται καί αποσιωπείται είναι Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ότι εις τήν Ελλήνικήν Γραμματείαν καί Πολιτείαν η γυνή ΠΑΝΤΟΤΕ είχεν κεντρικόν ρόλον. 
Γυναίκες καί άνδρες ευρίσκονται ακριβώς εις τό ίδιον ύψος ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ. 
Ξαναδείτε τό «300»... ΟΤΙ, οι Δάειρες, οι Μούσες, οι Ουρανίες, οι Αρτέμιδες, οι Θηρεσίες καί οι Υπατείες δίπλα εις τούς ίσους άνδρες ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΑΝ, ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ τήν Έλληνος Πολιτεία. Πολιτεία, λατρεία καί γνώσις η οποία ουδέποτε έσβησεν.
 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΗΝΙΑ ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ. 
Οι υγιείς γυναίκες τής Ελλάδος (καί πολυπληθείς Ευρωπαίες, πλήν τής Άντζελας καί τής Αλέκας).
 Διότι ΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟΝ ΦΥΛΟΝ ευρίσκεται κατά Μακρόν! 
Όπως η μάνα μας, η όποια μάνα Ελληνίδα, πού κρατούσεν τήν οικονομία καί συντηρούσε οικογένεια, όχι κατ΄ευφημισμόν ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΡΟΚΦΕΛΛΙΚΟΝ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΝ καί τήν ανατολίτικη οικογενειακήν υφήν. Αλλά μέσα από τήν Ελληνικήν Πολιτείαν, έχω τήν γνώμην ότι οι νέες Ελληνίδες θά αναστήσουν πάλιν τό γένος τών Ελλήνων.
 Ας γνωρίσουν τέλος μερικοί ότι ο φεμινισμός ως ανάγκη εις τους πολιτισμούς τής Μέσης καί τής ΟΛΗΣ ανατολής, έχει χρησιμοποιηθεί διά νά ελέγξη καί νά καθυποτάξη τήν Ελληνίδα/Ευρωπαία. 
Νά τής επιβάλη τό αφγκάν σπέρμα πρός φρεννοβλαβήν υβριδίωσιν... 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ότι να ναι Κανελλόπουλος, οι γυναίκες πρόδωσαν την ελληνικήν φυλή, είναι κολεκτίβοποιημενες και τις έχει πιάσει ο μαύρος , και τις βαράει αλύπητα. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη , μόνο με γενικευμένο πόλεμο θα ξυπνήσει το γονίδιο.

Ανώνυμος είπε...

Μετάνοια και επιστροφή στους παραδοσιακούς χριστιανικούς ρόλους των δύο φύλων.