10/4/16

Προδοσία! Ο ανάξιος Συριζώνυμος αναγνώρισε και αποδέχτηκε την Ουνία

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, αυτός ο αληθής στύλος της πατρίδος, στην ανακοίνωση της 6ης Απριλίου ,αποκάλυψε ότι ο Αιρεσιάρχης Φραγκίσκος Μπεργκόλιο, «προσέλαβε» ἕναν Ἰσπανό Βενεδικτῖνο καλόγηρο, τόν κ. Μανουέλ Νίν, τόν ἔντυσε μέ Ὀρθόδοξα Ἀρχιερατικά Ἄμφια καί τόν ἐνθρόνισε στήν ὁδό Ἀχαρνῶν, μέσα στά κανονικά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὡς Οὐνίτη Ἑλληνόρυθμο Ἐπίσκοπο, ἀνύπαρκτης Ἑλληνικῆς Οὐνιτικῆς κοινότητας».

ΥΓ. Χωρίς να αντιδράσει  η ΔΙΣ, ούτε να συγκληθεί η ΙΣΙ, ούτε φυσικά να αντιδράσει ο αρμόδιος  ο μητροπολίτης Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΟΥΡΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΔΟΣ

  Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. Νεφελώδης εις τούς 8°C παρά τάς Ουψάλας σήμερον.  O Π.Ο.Υ. χαρακτηρίζει του...