23/6/18

Το άρθρο 120 του Συντάγματος αφορά και στους επώνυμους πολίτες μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

βρε μαγκα το μαχαιρι σου για να το κουσουμαρεις
πρεπει να εχεις την στοα για να την σκαπουλαρεις

Ανώνυμος είπε...

Είναι μπερδεμένος ο πρόεδρος διότι το άρθρο 120 δεν λέει ξεκάθαρα ότι αφορά και τα μέλη της LGBTQI+++++ κοινότητος.

Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ είπε...

.
.
Αίκατερίνη Κ. Παντελίδου
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Μαυρομιχάλη 182. Αθηναι 1ος όροφος
τ.κ. 11472
Τηλ. : 210 3632628 210 3614320 Κιν. 6972073811

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ΄ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ

Αἰκατερίνης – Βεατρίκης Κίμωνος Παντελίδου, Δικηγόρου
Ἀθηνῶν, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
ΠΡΟΣ
Στον Ἀξιότιμον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος
κ.κ. Προκόπην Παυλόπουλον.

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἀπό 5/3/2018 ἐξωδίκου μου τήν ὁποίαν Σᾶς
ἐκοινοποίησα τήν 7ην Μαρτίου 2018 και ὣραν 13.30 μεσημβρινήν και την ὁποίαν παρέλαβεν ὁ Ἀξιωματικός Ὑπηρεσίας Σας,

καί ἒχουσα τήν Ἀνωντάτην Ὑποχρέωσιν κατά τήν διάταξιν
τῆς παραγράφου 4
τοῦ Ἂρθρου 120 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος

ὡς Ἑλληνίδα Πολῖτις,
Σᾶς ἀναφέρω τά κάτωθι:
Εἰς τά ἂρθρα 35 ἓως 48 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος καθορίζονται
«οἱ ἐξουσίες καί εὐθύνη ἀπό τίς Πράξεις τοῦ Προέδρου»
εἰς δε το Ἂρθρον 49 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος §1 ἓως 4 καθορίζονται

«οἱ εἰδικές εὐθύνες τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας».

Γνωρίζετε τήν ἀτιμωτικήν συμφωνίαν
πού ὑπογράφεται «στις Πρέσπες».
Γνωρίζετε την θέσιν
τῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ
καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους Παγκοσμίως.
Γνωρίζετε καλύτερον ἐμῆς καί ὃλων μας
τήν ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ
ΟΜΩΣ ΣΙΩΠΑΤΕ!
ΔΙΑΤΙ;
Διατί συμφύρεσθε με μίαν ἐπικίνδυνον, ἂθεον
καί ἀπάτριδα πολιτικήν παράταξιν;
Τό ἐπιστημονικό Σας ἀνάστημα και το ἀδαμάντινον ἦθος Σας ἐπιβάλλουν να λάβετε την ΜΟΝΗΝ ΔΙΚΑΙΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ὑπαγορευομένην ἀπό τάς ἀνωτέρω διατάξεις
καί ΛΥΣΕΤΕ τό τεράστιον αὐτό Ἐθνικόν θέμα
με την ΡΟΜΦΑΙΑΝ τοῦ Συντάγματος.

Ὣστε να ὑψωθῆτε ὡς ὁ γενναῖος ἐκφραστής τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καί σφοδρᾶς ἐπιθυμίας τοῦ Ἒθνους μας,
ἂλλως θά μείνετε ὁ μοιραῖος Πρόεδρος μιᾶς ζοφερᾶς πολιτικῆς περιόδου μέ δυσαρέστους ἐννόμους συνεπείας.

Εἰς τήν τελευταίαν περίπτωσιν ὑποχρεωτικῶς ἒχουσα το δικαίωμα ἃμα δε καί την ὑποχρέωσιν ἐκ τοῦ Συντάγματος θά ζητήσω νομίμως την ἐφαρμογήν τῶν ἀνωτέρω Διατάξεων.

Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μου
ἁρμόδιος Δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως
πρός τόν κ. Προκόπην Παυλόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας, καλούμενον ὡς ἀνωτέρω,
ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.http://arxaiaithomi.gr/2018/06/17/%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85/
.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ
.
http://arxaiaithomi.gr/2018/03/05/%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%e1%bc%b0%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%82/#comment-12638