16/6/18

Οι σύντροφοι Αλαικσεις και Ζάγεφ θα υπογράψουν συμβολικά στην έδρα της κυβέρνησης του Βουνού

Η έδρα της κυβέρνησης των κομμουνιστοσυμμοριτών ήταν στην Πρέσπα. Εκεί που θα υπογράψουν τη νέα προδοτική συμφωνία της Cia. Ο Εθνοπροδότης θα υπογράψει αν και ξέρει ότι ο Ιβάνοφ δεν θα επιτρέψει τη δημοσίευση της συμφωνίας και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το Σύνταγμα της Μπουγιουρουμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: