16/8/18

«Το Ευαγγέλιο κάθε Έλληνα Πατριώτη». Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσει κάθε Έλληνας.

Το Πατριωτικό Δοκίμιο από το 1817 περιέγραψε ως ημίθεους 
τον Σολωμό Σολωμού 
και τον Τάσσο Ισαάκ

 «Δεν είναι επιχείρημα εις τον Κόσμον, το όποιον είναι ανώτερον των δυνάμεων του αληθούς Πατριώτου, οπόταν εμψυχούται από τον Ιερόν της Πατρίδος έρωτα. Το σώμα του χρησιμεύει ως προπύργιον της Πατρίδος. Ό αληθής Πατριώτης τας επιχειρισθεισας πατριωτικάς πράξεις εξακολουθεί μέχρι τέλους, πολλάκις με κίνδυνον και αυτής της ζωής του και αν δεν τελεσφόρηση, τουλάχιστον αποθνήσκει ευχάριστος, διότι δεν εσιώπησε το συμφέρον της Πατρίδος του».

Δοκίμιο περί Πατριωτισμού. (1817). 

 «Ό αληθής Πατριώτης προκρίνει μάλλον
το συμφέρον της Πατρίδος του παρά την ιδίαν ζωήν του. Εις κρίσιμους περιστάσεις ο Πατριωτισμός κινδύνους δεν μετρά, άλλ' υψόνων τον άνθρωπον υπεράνω εαυτού, αποκαθίστησι τους θνητούς Ημιθέους»

. Δοκίμιο περί Πατριωτισμού. (1817). 

Τα "προσόντα" του συντρόφου Κοτζιά δεν υπάρχουν στο Δοκίμιο περί Πατριωτισμού!
Ούτε η «καλή Πατρίδα» του Αχασβήρου Τσιπρέσκου.

 Εμπρός , οι αληθινοί Πατριώτες να τιμήσουμε τα 201 χρόνια του ελληνικού πατριωτικού και Εθνικού Κινήματος. 

«Το Ευαγγέλιο κάθε Έλληνα Πατριώτη». Αφιερωμένο σε Φιλογενείς ψυχές. 

Ένα βιβλίο εθνικής αυτογνωσίας που πρέπει να διαβάσει κάθε Έλληνας

Αγοράσατε, διαβάστε και διαδώσετε,
 Το Δοκίμιον «Περί Πατριωτισμού» των Φιλογενών του 1817 .

 Τιμή 15 ευρώ

 Για ταχυδρομική αποστολή με αντικαταβολή συν τα ταχυδρομικά έξοδα.

 Παραγγελίες στο deltio11@gmail.com 

και στο 6944 279798 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θέματα Ελληνικής Ιστορίας: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον

«Δημιούργησα το ιστολόγιο Θέματα Ελληνικής Ιστορίας υπό το ψευδώνυμο "Φιλίστωρ" το 2009, με πρώτο δημοσιευθέν άρθρο για τον σπαρτι...