31/8/18

Σπύρου Χατζάρα: Το Ευαγγέλιο του Αληθινού Πατριώτη .Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσει κάθε Έλληνας.

Ένα βιβλίο, για το Δοκίμιο περί Πατριωτισμού των Φιλογενών, που γράφηκε πριν από 201 χρόνια και διδάχτηκε στα "Κρυφά Σχολεία", σύμφωνα με την πολιτική Καποδίστρια για να διαμορφωθούν Έλληνες.
-Διαβάστε τι έγραφαν οι Φιλογενείς πριν από 201 χρόνια. 
-Διαβάστε το Αξίωμα του Πατριωτισμού: Ο Αληθινός Πατριώτης δεν υποφέρει τους Φιλάργυρους και μισεί τους ιδιωφελείς. 
-Διαβάστε γιατί κανείς Τσιφούτης Αχασβήρος, δεν μπορεί να είναι Πατριώτης Και γιατί οι ευρω-«πατριώτες» είναι απάτριδες.
-Διαβάστε πως το  Πατριωτικό Δοκίμιο περιέγραψε από το 1817  ως ημίθεους τον Σολωμό Σολωμού και τον Τάσσο Ισαάκ .
«Δεν είναι επιχείρημα εις τον Κόσμον, το όποιον είναι ανώτερον των δυνάμεων του αληθούς Πατριώτου, οπόταν εμψυχούται από τον Ιερόν της Πατρίδος έρωτα. Το σώμα του χρησιμεύει ως προπύργιον της Πατρίδος. Ό αληθής Πατριώτης τας επιχειρισθεισας πατριωτικάς πράξεις εξακολουθεί μέχρι τέλους, πολλάκις με κίνδυνον και αυτής της ζωής του και αν δεν τελεσφόρηση, τουλάχιστον αποθνήσκει ευχάριστος, διότι δεν εσιώπησε το συμφέρον της Πατρίδος του»


- Διαβάστε για τον Αληθινό Πατριώτη, τη Κορωνίδα και το καύχημα ολοκλήρου του Ελληνικού Γένους, το ζωντανό στύλο της Πατρίδος , το νέο Μιλτιάδης και νέο Θεμιστοκλή. Τον Ιωάννη Καποδίστρια!

-«Το Ευαγγέλιο του Αληθινού Πατριώτη». Αφιερωμένο σε Φιλογενείς ψυχές. Ένα βιβλίο εθνικής αυτογνωσίας που πρέπει να διαβάσει κάθε Έλληνας. 


Το 1817, πριν 201 χρόνια, τέθηκαν οι βάσεις   τους ελληνικού εθνικιστικού κινήματος, καθώς, η επαναστατική προσπάθεια των Φιλογενών είχε εισέλθει στην «τελική ευθεία». Τότε, κυκλοφόρησε νόμιμα στα Επτάνησα , και χέρι με χέρι σε όλο τον ελληνικό χώρο, το «Δοκίμιον περί Πατριωτισμού», «ως υπαγόρευμα Πατριώτου είς φιλογενείς ψυχάς» και προανήγγειλε στους Φιλογενείς την επερχόμενη απελευθέρωση.

«Μυριάδων ανθρώπων στόματα προφέρουσι την λέξιν Πατριωτισμός, πλην πολλά ολίγων πνεύματα εννοούσι την κυρίαν της λέξεως σημασίαν. Όλοι βεβαιούσιν, ότι εις τας ψυχάς των εμφωλεύει ο Πατριωτισμός, αλλ' εν υπάρξει εις τα ώτα των περισσοτέρων το όνομα Πατρίς, Πατριωτισμός, είναι ήχος ασήμαντος, καθότι η ευγενεστέρα αύτη των αρετών πολλά ολίγας κρίνει αξίας να εκλέξη ως κατοικητήριον της.»


Το Δοκίμιον «Περί Πατριωτισμού» των Φιλογενών του 1817, αφιερωμένο σε Φιλογενείς ψυχές .
Ένα βιβλίο που πρέπει να βρίσκεται σε κάθε Ελληνικό Σπίτι. Σε κάθε ελληνική οικογένεια.

Ένα βιβλίο εθνικής αυτογνωσίας που πρέπει να διαβάσει κάθε Έλληνας.
Τιμή 15 ευρώ 

Για ταχυδρομική αποστολή με αντικαταβολή συν τα ταχυδρομικά έξοδα. 

Παραγγελίες 
στο deltio11@gmail.com

και στο 6944 279798

Δεν υπάρχουν σχόλια: